Disclaimer / privacy / cookies

Disclaimer

De inhoud van de website van Law&Pepper Advocaten is van informatieve aard en kan niet worden beschouwd als juridisch advies in welke vorm dan ook. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, verstrekt Law&Pepper Advocaten geen garanties ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de informatie. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Law&Pepper Advocaten kan niet garanderen dat het gebruik van informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Law&Pepper Advocaten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website.

Tevens is Law&Pepper Advocaten niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door virussen of het niet correct functioneren van deze website.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij Law&Pepper Advocaten. De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik. Het is de gebruiker niet toegestaan om deze website, dan wel delen daarvan, te vermenigvuldigen, te distribueren, te wijzigen of te bewerken of op een andere wijze beschikbaar te stellen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Law&Pepper Advocaten.

Privacy

Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang voor Law&Pepper Advocaten. Law&Pepper Advocaten zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze slechts aan derden verstrekken indien Law&Pepper Advocaten op grond van de wet daartoe verplicht is of indien dat noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.

Indien u via onze website uw contact-/persoonsgegevens verstrekt, zal Law&Pepper Advocaten deze gegevens enkel voor de navolgende doeleinden gebruiken:

  • Contact met u op te nemen
  • Nieuwsbrieven aan u te versturen.

Indien u aangeeft dat u geen nieuwsbrieven meer wenst, zal Law&Pepper Advocaten uw e-mailadres uit haar bestand verwijderen. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website van Law&Pepper Advocaten of wijzigingen wenst door te geven, kunt u zich richten tot
Law&Pepper Advocaten
Postbus 760,
5600 AT Eindhoven
of kunt u contact opnemen via info@lawandpepper.com

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een bestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), omdat wij gebruik maken van de dienst Google Analytics.

Door middel van Google Analytics kunnen wij bijvoorbeeld bijhouden hoeveel bezoekers de website gebruiken en hoe zij de website gebruiken. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt verzonden naar servers in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen. Daarbij worden de gegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd en wordt uw IP-adres nadrukkelijk niet meegegeven.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Daar kunnen wij geen invloed op uitoefenen.