Afscheid nemen als aandeelhouder

Juridisch nieuws

Scheiden hier onze wegen?

Een basisvereiste voor een goede samenwerking tussen aandeelhouders is vertrouwen over en weer. De neuzen staan dezelfde kant op en er is sprake van een goede verstandhouding. Het komt echter maar al te vaak voor dat de visies en wensen van de aandeelhouders op enig moment niet meer gelijk lopen. Er kan onenigheid en wrevel ontstaan, wat ertoe kan leiden dat één of meer aandeelhouders besluiten uit te treden. Er zijn diverse manieren waarop dat kan worden bewerkstelligd. Ik schets hierna enkele mogelijkheden.

Onderling overleg

Het verdient in bijna alle gevallen de voorkeur om (in ieder geval te trachten om) met je medeaandeelhouders tot een vergelijk te komen. Het is de snelste route en meestal de minst kostbare. Het is verstandig om wel goed advies in te winnen op zowel juridisch als financieel gebied. Vaak is niet alleen sprake van overdracht van de aandelen, maar moeten ook andere relevante aspecten in de ‘deal’ worden meegenomen, zoals (aflossing van) leningen, (ver)huursituaties, gebruik van handelsnamen, concurrentiebeding etc.

Formele aanbieding van de aandelen

Mocht onderling overleg niet tot een oplossing leiden, dan is in vrijwel alle gevallen een formele aanbieding van de aandelen mogelijk conform de daarvoor bepaalde route in de statuten van de vennootschap. In veel statuten is bepaald dat, als de aandeelhouders het onderling niet eens worden over de koopprijs voor de aangeboden aandelen, één of meer deskundigen worden benoemd. Als de aandeelhouders een aandeelhoudersovereenkomst hebben gesloten, biedt die ook vaak (bindende) aanknopingspunten.

Wettelijke geschillenregeling

Als een aandeelhouder ernstig in zijn rechten of belangen is geschaad door gedragingen van één of meer medeaandeelhouders, kan die aandeelhouder in een gerechtelijke procedure een vordering tot uittreding instellen. Wordt de vordering toegewezen, dan wijst de rechter doorgaans een deskundige aan die een bindende koopprijs voor de aandelen bepaalt. Het is zelfs mogelijk dat de koopprijs wordt verhoogd als de gedragingen van de medeaandeelhouder(s) hebben geleid tot een vermindering van de waarde van de over te dragen aandelen.

Als je overweegt om jouw aandelen aan je medeaandeelhouders over te dragen, zijn er dus meerdere routes mogelijk. Bij al deze routes is het verstandig om juridisch advies in te winnen. Mocht je overwegen om jouw aandelen over te dragen, neem dan vrijblijvend contact op met mij op. Wil je eens vrijblijvend overleggen over hoe om te gaan met verschil in inzicht tussen aandeelhouders dan maak ik daar graag tijd voor vrij.