Als je contractspartner in moeilijke tijden verkeert Deel 1

Juridisch nieuws

Het eigendomsvoorbehoud als zekerheid

Als je contractspartner in moeilijke tijden verkeert, is het altijd goed om in gesprek te blijven. Maar, wat als dit geen oplossing biedt? Dan is het belangrijk om de belangen van jouw eigen onderneming te waarborgen. Daarvoor heb je meerdere mogelijkheden. Denk aan de beëindiging van de overeenkomst, het uitwinnen van zekerheden, een beroep doen op verrekening, een retentierecht, het recht van reclame of een eigendomsvoorbehoud. In deze blog ga ik in op het eigendomsvoorbehoud.

 

Leg je eigendomsvoorbehoud goed vast


Als je zaken verkoopt, kun je een eigendomsvoorbehoud bedingen. In dat geval lever je de zaken wel aan de koper, maar blijft de eigendom bij jou rusten tot de koper zijn prestaties heeft voldaan. Een eigendomsvoorbehoud ontstaat niet vanzelf. Om er een beroep op te kunnen doen, moet je er met je contractspartner afspraken over maken. Wat de voorwaarden zijn en wanneer je het eigendomsvoorbehoud mag inroepen, hangt af van de omschrijving van het eigendomsvoorbehoud. Het is dus zaak om dit zo goed en zo duidelijk mogelijk vast te leggen. Dit kan in het contract maar ook in je algemene voorwaarden. Let er in dit laatste geval wel op dat je algemene voorwaarden op de juiste manier van toepassing zijn verklaard.

 

Waarvoor geldt het eigendomsvoorbehoud?

Het eigendomsvoorbehoud strekt tot zekerheid voor leveranciers en blijft ook geldig als je contractspartner failliet gaat. Voor welke vorderingen kan het gelden? Niet alleen voor vorderingen die zien op geleverde zaken, maar ook voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en vorderingen vanwege wanprestatie. Het is daarnaast mogelijk dat het eigendomsvoorbehoud alleen geldt voor nakoming van een specifieke prestatie, maar ook voor alle prestaties die jouw contractspartner nu of in de toekomst moet leveren. Ook dit hangt weer af van de manier waarop het eigendomsvoorbehoud is omschreven of moet worden uitgelegd.

 

Risico van vervallen eigendomsvoorbehoud

Zit je nu altijd op rozen met een eigendomsvoorbehoud? Nee, helaas niet altijd. Als je zaken levert die worden verwerkt in of worden vermengd met andere zaken, bestaat het risico dat jouw zaken door natrekking of vermenging eigendom worden van iemand anders. In dat geval vervalt je eigendomsvoorbehoud en dus ook je zekerheid. Daarnaast bestaat er een risico als je zaken levert die door jouw koper worden doorverkocht. Als degenen die de zaken van jouw contractspartner kopen te goeder trouw zijn, worden zij beschermd en kun je jouw eigendomsvoorbehoud niet richting die derden inroepen. Ook dan ben je je zekerheid kwijt.

Vragen?

Heb je vragen over het eigendomsvoorbehoud? Wil je bijvoorbeeld weten hoe je dit goed kunt overeenkomen, dan wel of en hoe je er een geldig beroep op kunt doen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan je graag bij.

Lees ook: