Ambtshalve toetsing of niet?

Juridisch nieuws
Door: 

Op 26 februari jl. heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin hij een nadere uitwerking heeft gegeven over de werking van boeteclausules (in dit geval in huurovereenkomsten en in algemene voorwaarden). In het juridische tijdschrift Mr. staat een korte verwijzing naar dit arrest.

Ivette Mol is auteur voor de rubriek ‘snelrecht’ van mr-online. Bent u geïnteresseerd in haar bijdrage? Mr. website voor juristen.