Asbest in een gehuurde bakkerij

Juridisch nieuws
Door: 

Ivette is samen met Nathalie Amiel (Houthoff) auteur voor de rubriek ‘huurrecht’ van mr-online. Bent u geïnteresseerd in hun bijdrage? Mr. website voor juristen.

Is een verhuurder, ondanks exoneraties, aansprakelijk voor de aanwezigheid van asbest en de als gevolg daarvan door huurder geleden schade?

Als een tekortkoming de kern van de prestatie (terbeschikkingstelling van het gehuurde) zodanig raakt, dat huurder het gehuurde (tijdelijk) niet kan gebruiken, dan komt voor een zekere periode de betekenis aan de huurovereenkomst te ontvallen. Kan verhuurder zich in dat geval toch met succes beroepen op exoneratiebedingen die de gevolgen van die tekortkoming opzijzetten? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden concludeerde van niet; de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid zouden zich hiertegen verzetten. De Hoge Raad volgt het gerechtshof niet zonder meer, aldus het arrest van 29 januari 2021.

Partijen hadden zowel een huurovereenkomst als een Bakker Bart-franchiseovereenkomst met elkaar gesloten. De huurovereenkomst bevatte exoneraties die zagen op door huurder geleden schade als gevolg van gebreken aan het gehuurde. In het gehuurde bedrijfspand werd, kort na de huuringangsdatum, niet-hechtgebonden asbest aangetroffen. Een publiekssluiting volgde. Ruim zeven maanden na de sluiting was de sanering (door verhuurder) afgerond. Huurder stelde verhuurder aansprakelijk voor de aanwezigheid van asbest in het gehuurde en voor de gevolgschade.

Wilt u het gehele artikel lezen? Klik hier om direct naar de website van Mr. online te gaan.