Behoud van zakelijke relaties in coronatijd: 3 tips!

Juridisch nieuws

Iedereen beseft dat de coronacrisis een enorme impact heeft, ook op klanten en opdrachtgevers. Klanten geven aan, zonder voorafgaand overleg, de betaaltermijnen te verlengen of zij betalen tijdelijk helemaal of gedeeltelijk niet meer. Opdrachtgevers kondigen aan (voorlopig) geen gebruik meer te maken van diensten of geen producten meer af te nemen, terwijl duidelijke afspraken zijn vastgelegd in meerjarige contracten.

De nood is bij veel bedrijven hoog. Het is van belang om juist nu de relaties te behouden, ook als daarvoor (tijdelijk) moet worden ingeleverd. Daarom geef ik hier enkele praktische tips voor het behoud van langdurige relaties:

  • Communicatie. Denk mee

Het ligt voor de hand, maar toch wordt het vaak vergeten. Ga het gesprek aan met jouw contractpartijen. Waar zit bij hen de pijn? Zodra duidelijk is wat er speelt, kan je met jouw contractpartijen een voor beide partijen passende oplossing bedenken. Misschien kan je jouw klant of opdrachtgever (tijdelijk) op een andere manier van dienst zijn.

  • Breek contracten open

Contracten kunnen met wederzijds goedvinden worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan verlenging van de looptijd, met (tijdelijke) versoepeling van de voorwaarden. Op die manier krijgt jouw klant of opdrachtgever meer lucht én blijft de samenwerking behouden.

  • Voor wat, hoort wat

Kom nieuwe (tijdelijke) voorwaarden overeen die aantrekkelijker zijn voor jouw klant of jouw opdrachtgever. Daar kan dan bijvoorbeeld tegenover staan dat jouw klant of opdrachtgever exclusief bij jou de diensten of producten moet afnemen, ook na afloop van de huidige looptijd van het contract.

Het is uiteraard van belang dat de aanpassingen van bestaande contracten goed worden vastgelegd. Er mag geen discussie ontstaan over (de uitleg van) de voorwaarden. Als je meer wil weten over de mogelijkheden om contracten aan te passen of indien je wijzigingen wil doorvoeren, neem dan vrijblijvend contact met mij op of één van mijn collega’s.