Bijeenkomst actualiteiten ondernemingsrecht

Juridisch nieuws
Waarom organiseert Law&Pepper deze bijeenkomst?

Omdat de coronacrisis er onder meer toe heeft geleid dat voor ondernemers relevante, tijdelijke wetgeving in werking is getreden en dat enkele wetsvoorstellen met voorrang zijn opgepakt. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en delen dit graag met u.

Waarom is deze bijeenkomst  over ondernemingsrecht interessant voor u?

Wilt u bijvoorbeeld weten:

  1. Welke ontwikkelingen er zijn om het faillissement van een onderneming te voorkomen;
  2. Wat de impact is van (toekomstige) wetgeving voor een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en/of stichting ten aanzien van bestuur en toezicht;
  3. Welke mogelijkheden ondernemingen hebben om (digitaal) te vergaderen en besluiten te nemen gedurende de corona-crisis.