De Hoge Raad over het woning­waarderingsstelsel en de WOZ-waarde

Juridisch nieuws
Door: 

Ivette is samen met Nathalie Amiel (Houthoff) auteur voor de rubriek ‘huurrecht’ van Mr. Online, hét online platform voor juristen. In deze bijdrage bespreken zij een uitspraak van de Hoge Raad over het woningwaarderingsstelsel.

De Hoge Raad over het woningwaarderingsstelsel en de WOZ-waarde

De Hoge Raad schept wederom duidelijkheid in een prejudiciële procedure, ditmaal over het woningwaarderingsstelsel, en de (mogelijke) betekenis van een minimum WOZ-waarde.

Wanneer een huurder van een woning binnen zes maanden na ingang van de huurovereenkomst aan de Huurcommissie verzoekt om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs (artikel 7:249 BW), stelt de Huurcommissie de redelijkheid van de huurprijs vast aan de hand van het woningwaarderingsstelsel. Dit stelsel drukt de kwaliteit van een woning uit in punten; de woning krijgt punten toebedeeld aan de hand van verschillende elementen die zien op die woning. Eén daarvan is de WOZ-waarde van de woning. Maar niet alle woningen hebben bij aanvang van de huurovereenkomst (al) een WOZ-waarde (bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen, of net gerenoveerde woningen). In de wet is (voor die gevallen) een (algemene) minimum WOZ-waarde in het leven geroepen (per 1 juli 2021: € 55.888,-).

De kantonrechter Utrecht heeft, in een aan hem voorgelegde zaak, prejudiciële vragen gesteld over de situatie dat de WOZ-waarde van het gehuurde op de ingangsdatum van de huurovereenkomst niet bekend is of geen goed beeld geeft van de waarde van het gehuurde (als bedoeld in artikel 17 en 18 Wet waardering onroerende zaken). Aan de orde wordt gesteld of in die gevallen de minimum WOZ-waarde moet worden toegepast. In de rechtspraak werd hier verschillend over geoordeeld.

De Hoge Raad was dus aan zet om, naar aanleiding van de vragen van de kantonrechter, duidelijkheid te verschaffen. In zijn beslissing van 22 april jl., oordeelt de Hoge Raad dat als de WOZ-waarde van het gehuurde op de ingangsdatum van de huurovereenkomst niet bekend is, of geen goed beeld geeft van de waarde van het gehuurde, de minimum WOZ-waarde niet geschikt is als onderdeel van de maatstaf voor de beoordeling van de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs aan de hand van het woningwaarderingsstelsel. Meer lezen….

Bent u geïnteresseerd in hun andere bijdragen? Kijk dan op de website van Mr. Online

De Hoge Raad over het woningwaarderingsstelsel en de WOZ-waarde