De intentieovereenkomst bij een bedrijfsoverdracht

Juridisch nieuws

In onze serie over bedrijfsoverdracht ga ik ditmaal in op de intentieovereenkomst, in de praktijk ook wel de intentieverklaring of LOI (Letter of Intent) genoemd. Wat is het doel van een intentieovereenkomst? Welke onderwerpen komen daarin doorgaans aan bod? En wat zijn de gevolgen als de onderhandelingen worden afgebroken?

Het doel van een intentieovereenkomst

In een overnametraject sluiten de beoogde koper en verkoper in het begin van het traject meestal een intentieovereenkomst. Daarin spreken zij de intentie uit om met elkaar tot de koop/verkoop van de betreffende onderneming(en) te komen. Ook leggen zij er afspraken in vast voor de periode tot aan het tekenen van de koopovereenkomst, de zogenaamde precontractuele fase. Daarnaast staan er vaak afspraken in over het komende due diligence onderzoek (hoe lang zal het onderzoek duren, welke onderwerpen bestrijkt het, etc.) en over eventuele exclusiviteit van de onderhandelingen.

Geheimhouding is een onderwerp dat regelmatig wordt opgenomen in de intentieovereenkomst. Maar vaak is er al een aparte geheimhoudingsovereenkomst getekend vóórdat partijen de intentieovereenkomst aangaan. In de vorige bijdrage in deze serie vertelde mijn collega Rudy meer over deze overeenkomst.

Anders dan wel eens wordt gedacht, bevat de intentieovereenkomst vaak wel degelijk bindende afspraken. Of dat het geval is, hangt af van de inhoud en de formulering van de afspraken. Wij adviseren je bij het opstellen van een intentieovereenkomst dus altijd goed op te letten en tijdig juridisch advies in te winnen.

Wat als de onderhandelingen worden afgebroken?

Het staat partijen vrij om onderhandelingen aan te gaan (en om wel of niet de koopovereenkomst aan te gaan). Daarom staat het partijen in beginsel ook vrij om de onderhandelingen af te breken. Maar in sommige gevallen is dit niet zonder meer toegestaan zonder schadeplichtig te zijn tegenover de andere partij. Ook hierover kun je afspraken maken in de intentieovereenkomst.

Zo kun je bijvoorbeeld opnemen dat als partijen binnen een bepaalde periode geen overeenstemming bereiken over de overnamedocumentatie (waaronder in ieder geval de koopovereenkomst), het hen dan vrij staat om de onderhandelingen af te breken zonder verplicht te zijn tot enige (schade)vergoeding aan de andere partij. Ook kan worden opgenomen dat het partijen vrij staat om de onderhandelingen af te breken totdat alle vereiste overeenkomsten en documenten door alle partijen zijn getekend, of totdat goedkeuring is verkregen van een bestuursorgaan zoals de Raad van Commissarissen.

Vragen?

In de volgende bijdrage in de serie over bedrijfsoverdracht vertellen we je meer het due diligence onderzoek.

Heb jij vragen over een (mogelijke) bedrijfsoverdracht? Wil je advies over het opstellen van goede voorwaarden in een intentieovereenkomst of in andere overeenkomsten in verband met een bedrijfsovername? Neem gerust contact met me op, ik denk graag met je mee.

Lees ook: