De totstandkoming van een overeenkomst door vertegenwoordiging

Juridisch nieuws

Law&Pepper is momenteel bezig met een blogreeks, waarin we je informeren over het (brede) onderwerp ‘overeenkomsten’. In deze reeks schreef Frank Laagland al een blog over de juridische termen ‘aanbod’ en ‘aanvaarding’ en het voorlopig koopcontract en schreef Iris Jans een blog over het hoe en waarom van de ingebrekestelling. En in een eerdere serie schreef Laurens Huisman een blog over de mogelijkheden om een overeenkomst te beëindigen: onder andere via opzegging, ontbinding en vernietiging.

In deze blog wil ik je graag informeren over de totstandkoming van de overeenkomst door middel van vertegenwoordiging. Denk hierbij aan een volmacht, maar er zijn meerdere vormen van gewenste vertegenwoordiging of zelfs ongewenste vertegenwoordiging (’schijnvertegenwoordiging’) mogelijk waarover ik je in deze blog eveneens zal informeren.

Vertegenwoordiging en volmacht

Zoals Frank Laagland in zijn blog beschreef, komt een overeenkomst tot stand zodra een aanbod wordt aanvaard. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Uitgangspunt hierbij is dat de partijen die de overeenkomst met elkaar aangaan gebonden zijn aan de overeenkomst. Het is echter mogelijk dat een partij voor een ander handelt zonder dat hij zelf gebonden raakt aan de overeenkomst. Deze partij noemen we dan de vertegenwoordiger.

Een vertegenwoordiger kan alleen voor een ander handelen als:

  • Hij daadwerkelijk bevoegd is om namens die ander te handelen; én
  • Als hij daadwerkelijk handelt in naam van deze derde.

De meest bekende vorm van vertegenwoordiging is de volmacht. Je kunt bijvoorbeeld een volmacht verstrekken aan een derde om namens jou een woning te kopen. Deze derde koopt de woning dan in jouw naam. Naast de volmacht zijn er nog vele andere soorten van vertegenwoordiging. Denk hierbij aan de advocaat die tijdens schikkingsonderhandelingen namens jou (met jouw goedkeuring) een overeenkomst sluit of de bestuurder van de besloten vennootschap die goederen voor de onderneming koopt (als in de statuten is vermeld dat hij vertegenwoordigingsbevoegd is).

Schijnvertegenwoordiging

Toch is het mogelijk dat jij gebonden raakt aan een overeenkomst door het handelen van een derde, terwijl jij geen volmacht hebt verleend aan deze derde of dat deze derde niet vertegenwoordigingsbevoegd was om te handelen namens jou of jouw onderneming. Dit kan alleen als de wederpartij er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat deze derde wél vertegenwoordigingsbevoegd was. Denk hierbij aan de situatie dat je samen met een adviseur/bekende met een andere partij onderhandelt en dat deze adviseur/bekende zonder jouw instemming een akkoord geeft op een voorstel. De mogelijkheid bestaat dan dat jij tóch gebonden bent. Je moet dus altijd opmerkzaam blijven en zien te voorkomen dat jij of jouw onderneming onbewust gebonden raakt aan een overeenkomst.

Vragen?

Voor al je vragen over de totstandkoming van overeenkomsten kun je contact opnemen met Frank Laagland & Iris Jans. Heb je vragen over onze blogs in het algemeen of heb je andere vragen? Neem dan contact op met Iris Jans. Je kunt ons bereiken op 040-2198430.

Lees ook: