De wet vaste huurcontracten: vast is het devies, maar wat verandert er verder?

Juridisch nieuws
Door: 

Ivette is samen met Nathalie Amiel (Houthoff) auteur voor de rubriek ‘huurrecht’ van Mr. Online, hét online platform voor juristen. In deze bijdrage bespreken zij een nieuwe wet, namelijk: de Wet vaste huurcontracten. In deze bijdrage staan zij stil bij enkele nieuwe weetjes over deze wet. Verder signaleren Ivette en Nathalie enkele andere huurrechtelijke ontwikkelingen.

De Wet vaste huurcontracten (‘Wet’) treedt per 1 juli 2024 in werking. In eerdere Mr. bijdragen vertelden we voor welke specifieke doelgroepen het nog mogelijk is om huurovereenkomsten te sluiten voor maximaal twee jaar (waarbij de huurders beperkte huurbescherming genieten). Maar er verandert meer.

Urgente huisvestingsbehoefte

Personen die in een sociale noodsituatie verkeren en aantoonbaar een urgente huisvestingsbehoefte hebben, krijgen voorrang voor een woning (zie het Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst). Omdat deze doelgroep (nog) niet gespecificeerd is, ligt misbruik op de loer. Om dat te voorkomen, zal deze groep nader worden geconcretiseerd. De Wet versterking regie volkshuisvesting, die nu nog in de Tweede Kamer ligt, voorziet hierin door een concrete lijst met urgentiekandidaten toe te voegen aan de Huisvestingswet 2014.

Proefsamenwonen

Er wordt een nieuwe opzeggingsgrond van kracht voor personen die willen proefsamenwonen en tijdelijk hun eigen woning willen aanhouden, maar deze niet leeg willen laten staan. Als de verhuurder deze woning aan het einde van de afgesproken termijn wil verkopen, dan kan hij de huurovereenkomst op deze grond opzeggen. Er geldt wel een aantal voorwaarden: (i) de verhuurder is een natuurlijk persoon en mag geen bedrijf zijn, (ii) hij mag enkel één woning verhuren, (iii) hij moet direct voorafgaand aan de huuringangsdatum de woning minimaal twee jaar als eigenaar zelf hebben bewoond, (iv) de huurovereenkomst moet uitdrukkelijk bepalen dat de verhuurder na afloop van de afgesproken termijn (van maximaal twee jaar) de huurovereenkomst in verband met verkoop kan opzeggen, (v) de verhuurder mag niet eerder van deze opzeggingsgrond gebruik hebben gemaakt en (vi) een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap met de persoon met wie verhuurder een gezamenlijke huishouding voert, mag niet eerder dan drie maanden voor de einddatum van de huurovereenkomst zijn gesloten. Zegt de verhuurder op deze grond op, dan heeft hij een meldplicht bij het gemeentelijk meldpunt (dat bestaat vanwege de Wet goed verhuurderschap).

Lees meer…

Bent u geïnteresseerd in andere bijdragen van Ivette en Nathalie? Kijk dan op de website van Mr. Online.