Dossier woonfraude: wat is het en hoe herken je het?

Juridisch nieuws

Woningcorporaties en andere grote verhuurders ontvangen regelmatig signalen over woonfraude. Veel verhuurders vinden het lastig om dit fenomeen aan te pakken. Niet gek, want het is specialistisch en vooral tijdrovend werk. Daarbij heb je ook de medewerking van derden, zoals omwonenden en de gemeente, nodig.

In ons dossier woonfraude gaan we de komende tijd in een aantal blogs in op het fenomeen woonfraude. Wat is het, hoe herken je het en wat doe je eraan? Maar ook: hoe leg je een goed dossier aan? In deze eerste blog beginnen we bij de basis en vertel ik je meer over verschillende soorten woonfraude. Ook lees je hoe je woonfraude kunt herkennen.

Soorten woonfraude

We spreken van woonfraude als een huurder de woning niet gebruikt waarvoor die is bedoeld. Dat is onder meer het geval als:

  • De huurder niet in de woning woont.
  • De huurder de woning zonder toestemming van de verhuurder aan één of meer anderen in gebruik heeft gegeven of deze onderverhuurt (bijvoorbeeld via AirBnB, aan vrienden of familie of aan arbeidsmigranten).
  • De huurder de woning gebruikt voor andere (bedrijfsmatige) doeleinden, zoals opslag, prostitutie of het kweken van hennep.

Woonfraude staat een eerlijke verdeling van woonruimte in de weg. Gelet op de krapte op de woningmarkt en de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen is dat zeer onwenselijk. Bovendien zorgt woonfraude er vaak ook voor dat de leefbaarheid in een wijk achteruitgaat. Ook kunnen zich gevaarlijke situaties voordoen. Denk aan de brandveiligheidsrisico’s die hennepteelt met zich brengt, maar ook aan andere gevaarlijke situaties die samenhangen met de handel in verdovende middelen.

Woonfraude herkennen

Omdat woonfraude zoveel verschijningsvormen kent, kan het moeilijk zijn om het te herkennen. Nu zijn er wel verschillende signalen, zoals:

  • Er wordt nooit iemand in de woning gezien.
  • Er zijn veel wisselende en onbekende mensen in de woning.
  • Er komt veel bezoek, dat vaak na een paar minuten weer buiten staat.
  • De woning maakt een verlaten indruk; er brandt nooit licht, de ramen zijn altijd gesloten en de raambekleding beweegt niet.
  • De brievenbus is erg vol en/of wordt geleegd door verschillende (onbekende) personen die daarna snel weer weggaan.
  • Er hangt een vreemde lucht rondom de woning.
  • Er hangen opvallend veel camera’s in en rond de woning.

Meer weten?

In mijn volgende blog vertel ik je wat je kunt doen als je vermoedt dat er sprake is van woonfraude. Heb je vragen over dit onderwerp? Vermoed je dat er in een van je woningen sprake is van woonfraude? Of wil je advies over wat je kunt doen bij signalen van woonfraude? Neem dan gerust contact met mij op (adrismidt@lawandpepper.com of 06 46 73 49 71).

En wil je op de hoogte blijven van al het huurrechtnieuws? Volg dan de LinkedIn-pagina van Law&Pepper Advocaten of mijzelf.