Een verhitte huurrechtzomer!

Juridisch nieuws
Door: 

Ivette is samen met Nathalie Amiel (Houthoff) auteur voor de rubriek ‘huurrecht’ van mr-online. Bent u geïnteresseerd in hun bijdrage? Mr. website voor juristen.

Online inkomsten en een coronahuurkorting, onredelijke administratiekosten en een aangenomen wetsvoorstel dat niet in werking mag treden.

De Rotterdamse kantonrechter oordeelde op 9 juli jl. dat winkeliers voor het berekenen van een coronahuurkorting ook hun online-inkomsten moeten opgeven. Modewinkelketen Scotch & Soda (S&S) had onderbouwd dat haar winkels door de coronamaatregelen te kampen hadden met sterk tegenvallende omzetcijfers, terwijl haar vaste lasten doorliepen. Onderdeel van het concern waar S&S toe behoort, is echter ook een tak die de onlineverkoop van kleding verzorgt. Volgens de kantonrechter is het niet onaannemelijk dat de omzet die anders in de fysieke winkels zou zijn behaald, gedeeltelijk is weggevloeid richting de online-verkopen, nu de verplichte winkelsluitingen het winkelend publiek naar de webshops dreef. Daarom achtte de kantonrechter het niet redelijk om de vanuit Nederland behaalde omzet uit de onlineverkoop bij het bepalen van de huurkorting volledig buiten beschouwing te laten. Het betoog van S&S dat de webshop een andere rechtspersoon betreft, die moet worden onderscheiden van S&S Retail, werd door de kantonrechter gepasseerd. De kantonrechter achtte verder de schade die de verhuurder had geleden vanwege corona eveneens van belang: verhuurders vaste lasten lopen immers ook door, terwijl hij minder huurinkomsten heeft. Beide partijen mogen zich nader uitlaten….(Geïnteresseerd in het gehele artikel? Klik hier om meer te lezen)

Een verhitte huurrechtzomer!