Als een faillissement onvermijdelijk is

Juridisch nieuws

Vier aandachtspunten bij het aanvragen van het faillissement van je onderneming

In het vorige blog in onze serie over herstructureringen ging mijn collega Iris Jans in op twee nieuwe wetten die de mogelijkheid bieden om de schulden van je onderneming te herstructureren en/of een faillissement te voorkomen. Maar wat te doen als je je schulden niet meer kunt betalen en daar ook geen zicht op is? Wat als een faillissement van je onderneming onvermijdelijk is?

Het aanvragen van het faillissement van je onderneming moet je goed voorbereiden. In dit blog bespreek ik een aantal belangrijke aandachtspunten.

1. Ga het gesprek aan met financiers en aandeelhouders

In het zicht van een faillissement is het belangrijk om tijdig in gesprek te gaan met je financier/investeerder. Niet alleen kunnen jullie dan nog eventuele alternatieve oplossingen de revue laten passeren, maar als een faillissement echt onvermijdelijk is kan de financier/investeerder alvast meedenken over eventuele doorstartmogelijkheden. Daarmee kan je de schade zo veel mogelijk beperken.

Gaat het om een B.V.? Dan is het ook van belang om op tijd in gesprek te gaan met de aandeelhouders. Je kunt het faillissement van een B.V. namelijk alleen aanvragen na een besluit daartoe van de aandeelhoudersvergadering.

Vind je dergelijke gesprekken lastig? Onze advocaten hebben veel ervaring met het begeleiden van gesprekken tussen ondernemers enerzijds en financiers en aandeelhouders anderzijds

2. Zorg dat je administratie op orde is

Als een faillissement ophanden is, is het van groot belang dat je administratie goed op orde is, zodat je die direct aan de curator kunt verstrekken. Het ontbreken van een (goede) administratie kan tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden. Ook de jaarcijfers moeten tijdig gedeponeerd zijn. Daarnaast is het belangrijk dat er geen rekening-courant vorderingen met concernvennootschappen aanwezig zijn, anders is de kans groot dat jouw faillissement resulteert in het faillissement van die concernvennootschappen.

3. Betalingen in het zicht van een faillissement

Verwacht je een faillissement? Dan mag de onderneming niets meer doen ten nadele van de schuldeisers. Betalingen aan schuldeisers die opeisbare vorderingen hebben, zijn in principe toegestaan. Maar pas wel op dat je geen selectieve betalingen doet, want dat kan ook leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Kun je de belasting- en (pensioen)premieschulden niet meer betalen? Doe dan tijdig een melding van betalingsonmacht.

4. Geen baten?

Heeft jouw onderneming geen baten meer? Dan mag je het faillissement niet aanvragen, maar kan de onderneming geliquideerd worden. Wij kunnen je daarbij helpen.

Advies

Als je overweegt het faillissement van jouw onderneming aan te vragen, dan kunnen wij jou daarin juridisch bijstaan. Wij vertellen je meer over de do’s en don’ts voorafgaande aan de aanvraag en adviseren je hoe je het faillissement kunt aanvragen en welke gevolgen een faillissement heeft. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met Mignon ter Beek.

Lees ook: