Energie(k) huurrecht!

Juridisch nieuws
Door: 

Ivette is samen met Nathalie Amiel (Houthoff) auteur voor de rubriek ‘huurrecht’ van Mr. Online, hét online platform voor juristen. In deze bijdrage bespreken zij de maximale huurprijswijziging voor vrijesectorwoningen (per 1 januari 2023), het conceptwetsvoorstel Wet eerlijke huur, enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van huurrecht & duurzaamheid en (de gevolgen van) het Didamarrest.

Energie(k) huurrecht!

Huurprijsverhoging, energielabels, het Didamarrest: in deze Snelrechtbijdrage aandacht voor verschillende actuele ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht.

De kogel is door de huurprijswijzigingskerk! Op 20 december jl. stemde de Eerste Kamer in met een alternatief systeem om de maximale huurprijsverhoging van vrijesectorwoningen te bepalen: per 1 januari 2023 is de gemiddelde loonstijging leidend, als de inflatiemethode resulteert in een hogere huurprijsstijging (zie onze laatste Mr. bijdrage). Inmiddels is vastgesteld dat de gemiddelde loonstijging 3,1 procent is, zodat in 2023 de maximale huurprijsverhoging voor vrijesectorwoningen 4,1 procent is. Deze wet geldt in beginsel tot 1 mei 2024, waarna deze voor vrijesectorhuurders in het leven geroepen huurprijsbescherming vervalt.

Teneinde dit te voorkomen, is aan de markt een conceptwetsvoorstel ter consultatie voorgelegd: de Wet eerlijke huur. Deze wet reguleert onder meer de huurprijzen voor woningen tot 250 woningwaarderingspunten (hetgeen overeenkomt met een huurprijs van maximaal €  1.386,29 per maand). De reactietermijn is inmiddels gesloten. Het is nu aan de wetgever om te bepalen of dit initiatief als wetsvoorstel in de Tweede Kamer wordt ingebracht. Dit voorstel heeft een groter bereik dan enkel de middenhuurwoningen (vrijesectorwoningen tot ongeveer 187 woningwaarderingspunten), waarvoor de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening in zijn brief van 9 december 2022 contouren van beschermingsmaatregelen schetste. Zo zou het woningwaarderingsstelsel voor middenhuurwoningen dwingend moeten gelden, ‘slechte’ energielabels (E, F of G) zouden moeten resulteren in minder woningwaarderingspunten (dus een lagere huurprijs) en goede (A of hoger) in meer.

Dat duurzaamheid een warme belangstelling geniet in het huurrecht is op meer plaatsen zichtbaar. Lees meer…

Bent u geïnteresseerd in andere bijdragen van Ivette en Nathalie? Kijk dan op de website van Mr. Online.

Energie(k) huurrecht!