Energielabel beschikbaar op de huuringangsdatum: wel of niet relevant?

Juridisch nieuws
Door: 

Ivette is samen met Nathalie Amiel (Houthoff) auteur voor de rubriek ‘huurrecht’ van Mr. Online, hét online platform voor juristen. In deze bijdrage bespreken zij een recente uitspraak van de Hoge Raad over de beschikbaarheid van het energielabel.

Energielabel beschikbaar op de huuringangsdatum: is het nu wel of niet relevant?

De Hoge Raad deed onlangs uitspraak over prejudiciële vragen over de beschikbaarheid van het energielabel. Een Amsterdamse kantonrechter paste de antwoorden van de Hoge Raad al toe in een rechtszaak.

Verkopers en verhuurders van gebouwen zijn verplicht om bij de verkoop respectievelijk verhuur daarvan een geldig energielabel (voorheen ‘energieprestatiecertificaat’ genaamd) beschikbaar te stellen aan de koper of nieuwe huurder. Deze verplichting volgt uit de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen. Hierin worden de lidstaten van de Europese Unie verplicht om te “eisen dat bij de verkoop of verhuur van een gebouw of gebouwunit het energieprestatiecertificaat of een kopie daarvan aan de toekomstige nieuwe huurder of koper wordt getoond en aan de koper of nieuwe huurder wordt overhandigd.” Deze richtlijn heeft zich in Nederland vertaald in het Besluit Energieprestatie Gebouwen. Daarin is onder meer bepaald dat bij de verhuur van een gebouw aan de nieuwe huurder een geldig energielabel moet worden verstrekt.

Een energielabel is ook van belang bij de vaststelling van de huurprijs die op de huuringangsdatum voor een woning redelijk is. Bij deze vaststelling (waar de huurder binnen zes maanden na het ingaan van de huurovereenkomst om kan verzoeken) wordt, aan de hand van het woningwaarderingsstelstel, getoetst of de overeengekomen huurprijs hoger is dan de (voor die woning geldende) maximale huurprijsgrens. De Hoge Raad heeft op 30 juni 2023, naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Haagse kantonrechter, beslist dat het voor de bepaling van de maximaal redelijke huurprijs niet is vereist dat het energielabel aan de huurder is verstrekt.

Lees meer…

Bent u geïnteresseerd in andere bijdragen van Ivette en Nathalie? Kijk dan op de website van Mr. Online.