Faillissementsgolf aanstaande, bereid je tijdig voor!

Juridisch nieuws

Beste ondernemer,

Tijdens de eerste corona lockdown werden we er al voor gewaarschuwd: er zou een tsunami aan faillissementen op ons afkomen. Dankzij de steunmaatregelen van de overheid is die tsunami ons gelukkig bespaard gebleven, maar dat binnenkort toch een faillissementsgolf aanstaande is, lijkt nagenoeg zeker. De overheid is gestopt met de steunmaatregelen en bedrijven en consumenten zien zich geconfronteerd met hoge energieprijzen en een net zo hoge inflatie.

Grote kans dus dat je als schuldeiser binnenkort te maken krijgt met debiteuren in betalingsproblemen, of geconfronteerd wordt met een buitengerechtelijk akkoord of faillissement van je wederpartij. Wij kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat dit voor jouw bedrijf kan betekenen. Daarom organiseert Law&Pepper Advocaten een tweetal presentaties waarin we je voorbereiden op de aankomende faillissementsgolf en je vertellen hoe je kunt handelen als jouw debiteuren in betalingsproblemen raken.

In deze presentaties zullen aan de hand van een fictieve casus verschillende onderwerpen de revue passeren. Zo nemen we je mee in de mogelijkheden om je positie tijdens faillissement te verbeteren door aan de voorkant slim te contracteren. Heb je er bijvoorbeeld aan gedacht om contractueel aanvullende zekerheden overeen te komen? Ook leggen wij uit hoe je een buitengerechtelijk akkoord kunt beoordelen. Zowel de positie van de particuliere debiteur als de zakelijke debiteur komen aan bod.

Wanneer?

• Dinsdag 11 april 2023 van 15.30 tot 17.15 uur:
‘Tips & tricks om je positie als schuldeiser tijdens faillissement te verbeteren’

• Dinsdag 18 april 2023 van 15.30 tot 17.15 uur:
‘Debiteur in betalingsproblemen, wat nu?’

Wij verwelkomen je graag op ons kantoor aan de Paradijslaan 42b te Eindhoven, waar we aansluitend aan de presentaties een gezellige borrel organiseren. Meld je direct aan en noteer de data in je agenda, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt!

Heb je op voorhand vragen die je graag tijdens (een van) deze bijeenkomsten beantwoord zou willen zien? Laat ons dit dan gerust weten en stuur een e-mail naar Ati Bijnevelt (atibijnevelt@lawandpepper.com). (Aanmelden kan hier)

Programma 11 april 2023 van 15.30 tot 17.15 uur

1. ‘Tips & tricks om je positie als schuldeiser tijdens faillissement te verbeteren’

Welke onderwerpen komen aan bod?

Tijdens deze presentatie bespreken we aan de hand van een fictieve casus en op interactieve wijze met de groep hoe je aan de voorkant je positie als schuldeiser tijdens een faillissement kunt verbeteren.

Daarbij gaan we onder andere in op de volgende onderwerpen:
• Pand- en hypotheekrecht
• Borgstelling
• Eigendomsvoorbehoud
• Verrekening
• Pauliana

Programma 18 april 2023 van 15.30 tot 17.15 uur

2. ‘Debiteur in de betalingsproblemen, wat nu?’

Welke onderwerpen komen aan bod?

Tijdens deze tweede presentatie borduren wij voort op de casus uit de eerste presentatie. We nemen je mee in de situatie waarin een debiteur je ermee confronteert dat zij haar betalingsverplichtingen niet meer kan nakomen. We vertellen je in een notendop hoe je een buitengerechtelijk akkoord ter afwikkeling van schulden beoordeelt, hoe je een schuldsaneringstraject (‘WSNP’) kunt monitoren en wat je niet moet vergeten als een persoonlijk faillissement van een debiteur wordt opgeheven. Ook praten wij je bij over een wetsvoorstel dat op dit moment voorligt bij de Tweede Kamer waarin rechters de mogelijkheid krijgen om partijen een betalingsregeling op te leggen. Daarnaast zullen wij ingaan op de rechtsfiguur van de turboliquidatie (opheffen van de onderneming bij gebrek aan baten).

We gaan tijdens deze presentatie onder andere in op de volgende onderwerpen:

• Belangrijkste speerpunten bij de beoordeling van een buitengerechtelijk akkoord
• WSNP en de invloed van een schuldeiser
• Persoonlijk faillissement, de gevolgen en de vervaltermijnen
• Opheffen van de onderneming bij gebrek aan baten

Aanmelden kan hier