Bedrijfsoverdracht? Dit moet je weten over de geheimhoudings-   overeenkomst

Juridisch nieuws

In de serie over bedrijfsoverdracht ditmaal de geheimhoudingsovereenkomst. Bij internationale overnames wordt deze overeenkomst doorgaans de NDA (Non Disclosure Agreement) genoemd. In dit blog vertel ik je waarom deze overeenkomst van belang is én geef ik een aantal aandachtspunten bij het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst.

Geheimhoudingsovereenkomst/NDA

Tijdens het overnametraject (met name tijdens het Due Diligence onderzoek, waarover in een volgend blog meer) krijgt de potentiële koper inzicht in onder meer de (financiële) gegevens van de verkoper. Daarmee krijgt hij inzage in vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige informatie.

Een geheimhoudingsovereenkomst dient om te voorkomen dat de potentiële koper deze informatie met derden deelt of gebruikt op een wijze die de verkoper onwenselijk vindt. Ook kan ermee worden voorkomen dat informatie over de gevoerde onderhandelingen wordt verspreid en zo bij de concurrentie terecht komt.

Inhoud geheimhoudingsovereenkomst/NDA

De geheimhoudingsovereenkomst heeft dus tot doel om de uitwisseling van vertrouwelijke informatie mogelijk te maken. In de overeenkomst komen de betrokken partijen overeen welke informatie vertrouwelijk is. Daarbij kunnen zij bijvoorbeeld ook bepalen dat de onderhandelingen en mededelingen van beide partijen over de vorderingen vertrouwelijk zijn.

Het is van belang dat de partijen nauwkeurig uiteenzetten voor welke informatie en mededelingen de geheimhouding geldt, zodat daar achteraf geen discussie over kan ontstaan. Ook is het goed om duidelijk af te spreken wie aan de geheimhouding zijn gebonden. Geldt de geheimhouding bijvoorbeeld ook voor  de medewerkers van de partijen en/of hun adviseurs?

Boetebeding

Daarnaast is het cruciaal om een contractuele boete op te nemen voor het geval een van de partijen de geheimhoudingsplicht schendt. Het is bovendien verstandig om deze boete op een hoog bedrag te stellen, zodat partijen geen economisch belang kunnen hebben om de geheimhouding te overtreden (bijvoorbeeld omdat de boete lager is dan het voordeel dat een schending van de geheimhouding kan opleveren).

Overtreding NDA

Schendt een van de partijen de overeengekomen geheimhouding? Dan kan de andere partij aanspraak maken op de hiervoor genoemde contractuele boete. Afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst kan deze partij daarnaast in een gerechtelijke procedure vorderen dat de andere partij wordt veroordeeld tot vergoeding van de geleden schade.

 

Vragen?

Heb jij vragen over bedrijfsoverdracht (als beoogd verkoper of koper)? Wil je advies over het opstellen van goede voorwaarden in een geheimhoudingsovereenkomst of in andere overeenkomsten in verband met een bedrijfsovername? Neem dan gerust contact met ons op.

Lees ook:

Bedrijfsoverdracht? Dit moet je weten over de geheimhoudingsovereenkomst