Goed huurverlagingsnieuws voor de sociale-woningcorporatiehuurder

Juridisch nieuws
Door: 

Ivette is samen met Nathalie Amiel (Houthoff) auteur voor de rubriek ‘huurrecht’ van Mr. Online, hét online platform voor juristen. In deze bijdrage bespreken zij de huurprijsverlaging die huurders van woningcorporaties binnenkort tegemoet kunnen zien. Ook bespreken zij een recente uitspraak over de verhuurvergunningplicht.

Goed huurverlagingsnieuws voor de sociale-woningcorporatiehuurder

Uit recent onderzoek van de Rijksoverheid volgt dat een groot aantal huurders met betaalrisico’s kampt: hun huur is, in relatie tot hun besteedbaar inkomen, te hoog. Op 19 december 2022 werd daarom in de Tweede Kamer een voorstel tot wijziging van de Woningwet geïntroduceerd. Deze wijziging zal leiden tot een nieuwe huurprijsverlagingsmaatregel voor uitsluitend huurders van woningcorporaties. Op 21 februari 2023 stemde de Eerste Kamer hiermee in.

Huurders die op 1 maart 2023 een sociale zelfstandige huurwoning van een woningcorporatie huren en een (ten opzichte van hun huishoudinkomen) te hoge huurprijs hebben, komen voor een huurprijsverlaging in aanmerking. Dit geldt voor huurders van wie het huishoudinkomen in 2021 lager was dan 120% van de minimum inkomensgrens (het minimum-inkomensijkpunt) uit de Wet op de Huurtoeslag. In dat geval zijn woningcorporaties verplicht om aan deze huurders, uit zichzelf, voor 1 juni 2023 voor te stellen de huurprijs uiterlijk per 1 juli 2023 te verlagen tot € 575,03 per maand. De woningcorporaties krijgen deze inkomensgegevens desgevraagd van de Belastingdienst. Als een huurder die aan deze criteria voldoet geen verlagingsvoorstel krijgt, dan kan die huurder zich tot de Huurcommissie wenden. Wordt de huurprijs in 2023 verlaagd, dan gelden vanaf 2024 weer de reguliere huurprijsverhogingsregels.

Huurders van woonwagens en huurders die niet op grond van voornoemde ‘120%-norm’ voor een dergelijke huurprijsverlaging in aanmerking komen, kunnen tot 31 december 2024 zelf een verlagingsverzoek bij de woningcorporatie indienen. Zij komen hiervoor in aanmerking als het bruto-inkomen van hun huishouden gedurende zes maanden voorafgaand aan het verzoek lager is dan of gelijk is aan 60% van de minimum inkomensgrens uit de Wet op de Huurtoeslag is.

Woningcorporaties zijn verplicht hun huurders uiterlijk 30 april 2023 over deze huurprijsverlagingsmogelijkheid te informeren.

Dan iets anders. Lees meer…

Bent u geïnteresseerd in andere bijdragen van Ivette en Nathalie? Kijk dan op de website van Mr. Online.

Goed huurverlagingsnieuws voor de sociale-woningcorporatiehuurder