Herstart van je onderneming, saneren of stoppen?

Juridisch nieuws
Door: 

Hoe ga jij verder als de adempauze – door steunmaatregelen, betalingsuitstel en/of afspraken met financiers, verhuurders en leveranciers – voorbij is? Het is belangrijk om vooruit te blijven kijken en tijdig de levensvatbaarheid van je onderneming te onderzoeken. Kijk daarbij naar de verwachte toekomstige kasstroom in relatie tot je betalingsverplichtingen, om vervolgens aan de hand van de uitkomst een keuze te maken: ik ga herstarten, saneren of stoppen.

Herstarten

Is de verwachting dat je onderneming levensvatbaar is? Dan kunnen de volgende tips je op gang helpen (en/of nog wat extra ademruimte geven):

  • Ga op tijd het gesprek aan met financier(s), verhuurder(s) en/of leverancier(s) om realistische betalingsafspraken te maken.
  • Neem tijdig maatregelen om eventueel een nieuwe financiering aan te trekken. Denk hierbij ook aan alternatieve vormen als crowdfunding, private investors of leasing.
  • Wellicht helpt het afstoten van een verlieslatend onderdeel van je onderneming om de nodige ruimte te maken voor een herstart.
  • Het beëindigen van contracten kan eveneens kosten besparen. Kijk hiervoor wat er in het contract over beëindiging is opgenomen. In sommige gevallen biedt de wet beëindigingsregelingen.

Saneren

Blijkt dat je onderneming slechts levensvatbaar is na sanering van je huidige schulden? Start hier dan meteen mee! In een eerder blog vertelde ik je over de mogelijkheid om (met de WHOA) een onderhands akkoord aan je schuldeisers aan te bieden. Ook mijn kantoorgenoot Frank Laagland gaf hiervoor in zijn blog nog enkele handige tips. Natuurlijk kunnen ook bij sanering de hierboven genoemde tips voor een herstart relevant zijn.

Stoppen

Is je onderneming niet levensvatbaar meer? Stop dan tijdig! Daarbij heb je de keuze uit ontbinding & vereffening, faillissement of turboliquidatie van je onderneming.

Ontbinding & vereffening

Als er nog baten aanwezig zijn en de schuldeisers allemaal voldaan kunnen worden, kan je kiezen voor een ontbinding gevolgd door vereffening. De werkwijze hiervoor vind je in de statuten van je onderneming. Normaliter zal daarvoor een besluit tot ontbinding van de vennootschap van de AvA nodig zijn, waarna het bestuur kan overgaan tot vereffening.

Faillissement

Als onvoldoende activa aanwezig zijn om de schuldeisers te voldoen, kan je zelf het faillissement van je onderneming aanvragen. Blijkt dat je onderneming überhaupt geen baten heeft en alleen maar schulden? Dan zal het faillissement (in de regel) niet worden uitgesproken. In dat geval zal een turboliquidatie uitkomst bieden.

Turboliquidatie

Bij een turboliquidatie houdt de onderneming, na een besluit van de AvA, direct op te bestaan en hoef je niet te vereffenen. Let wel op! Bestuurdersaansprakelijkheid ligt op de loer als selectieve betalingen zijn verricht om baten te laten verdwijnen en/of lopende verplichtingen niet op juiste wijze worden beëindigd.

Verkopen

Je kunt uiteraard ook kiezen om met je onderneming te stoppen door (een deel) te verkopen. Voor meer informatie daarover verwijs ik naar een eerdere blog van mijn kantoorgenoot Laurens Huisman.

Meer informatie?

Heb hulp nodig bij het maken van een keuze? Of wil je begeleiding bij een van de voornoemde trajecten? Neem dan gerust contact op met een van de specialisten van ons kantoor.

Lees ook: