Herstructureren: wat wil jij weten?

Juridisch nieuws

Law&Pepper Advocaten besteedt dit jaar in een serie artikelen aandacht aan het herstructureren van bedrijven. In deze serie geven we uiteraard tips aan bedrijven in financiële moeilijkheden. Als zij er op tijd bij zijn, hebben wij verschillende mogelijkheden om het tij nog te keren.

Daarnaast geven we tips aan groeiende ondernemingen. Want bij groeiers gaat vaak alle aandacht naar het bestormen van de markt, en is er niet altijd voldoende aandacht voor het spreiden van risico’s. Ook zij kunnen dus baat hebben bij een tijdige herstructurering.

 

Welke onderwerpen hebben we al behandeld?

Voor het geval je een artikel gemist hebt, vatten we ze graag nog even voor je samen:

Groeiende ondernemingen

Laurens Huisman schreef een aantal artikelen voor groeiende ondernemingen. In het artikel over de herstructurering van een groeiende onderneming las je welke risico’s een groeiende onderneming loopt en hoe die risico’s met de juiste bedrijfsstructuur kunnen worden gespreid. Een juridische ‘risico-scan’ kan daarbij helpen. En in het artikel over het belang van een goede corporate governance besteedde Laurens aandacht aan de interne structuur van een groeiende onderneming.

In Tips voor zekerheden binnen een concern gaf Mignon ter Beek tips waar groeiers die nieuwe financiering willen aantrekken hun voordeel mee kunnen doen. Dit artikel is trouwens ook nuttig voor ondernemingen in zwaar weer.

Ondernemingen in zwaar weer

Gelet op de sombere economische vooruitzichten van het afgelopen anderhalf jaar hebben we iets meer aandacht besteed aan bedrijven in financiële moeilijkheden.

Zo stond Iris Jans in een artikel over herstructurering bij omzetdaling stil bij de mogelijkheden van bedrijven die worden geconfronteerd met een krimpende markt en/of omzetverlies. Met het afstoten of afbouwen van verlieslatende onderdelen en het aantrekken van nieuwe, creatieve vormen van financiering kunnen zij weer vooruit.

In Mag ik die ene crediteur wél betalen en die andere niet? gaf Frank Laagland antwoord op de vraag of een onderneming in moeilijkheden selectieve betalingen mag verrichten. In een ander artikel besprak hij de mogelijkheden die de WHOA deze ondernemers biedt. Ook Iris besprak deze wet die, net als de Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020, mogelijkheden biedt om een faillissement te voorkomen. Wat veel ondernemers nog niet weten is dat zij voor de financiering van een WHOA-traject sinds 1 juni 2021 gebruik kunnen maken van een TOA krediet. Het was Philippe Jansen die onze lezers deze tip gaf.

Tot slot besteedde Iris aandacht aan de mogelijkheden om een onderneming te herstarten, saneren of stoppen. En voor het geval een faillissement echt onvermijdelijk blijkt te zijn, schreef Mignon het blog Vier belangrijke aandachtspunten bij het aanvragen van het faillissement van je onderneming.

 

Contractspartners in zwaar weer

En of dat nog niet genoeg is, schreven Mignon en Laurens ook nog twee nuttige artikelen over zakendoen met bedrijven in zwaar weer. In deel 1 behandelde Mignon het eigendomsvoorbehoud, terwijl Laurens je in deel 2 vertelde welke mogelijkheden je hebt om een contract te beëindigen.

 

Wat wil jij (nog meer) weten?

Inmiddels hebben we al veel reacties gehad op deze artikelen en kunnen we concluderen dat de informatie goed aansluit bij wat jullie willen weten. Fijn. Daar doen we het voor!

De komende tijd hebben we nog meer blogs in de planning. Zo willen we vertellen wat je kunt doen als de visies van aandeelhouders uit elkaar lopen en hoe je omgaat met nieuwe aandeelhouders. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat er onderwerpen zijn die jij graag behandeld wilt zien. Laat het ons dan gerust weten! Je kunt ze kwijt bij Mignon ter Beek.

 

 

Herstructureren: wat wil jij weten?