Herstructure­ring: tips voor zekerheden binnen een concern

Juridisch nieuws

In onze serie artikelen over het herstructureren van ondernemingen geven we tips voor groeiende ondernemingen en voor bedrijven in moeilijkheden. In dit blog ga ik in op een aantal zekerheden die belangrijk zijn voor je onderneming. Daarbij besteed ik ook aandacht aan zekerheden waar je misschien niet direct aan denkt, maar die zeker relevant zijn, of je nu groeiende bent of met je onderneming in zwaar weer verkeert.

Zekerheden

Als jouw onderneming extra financiering wil aantrekken om te groeien of liquiditeitskrapte te ondervangen, is het belangrijk om zekerheden te kunnen aanbieden aan financiers. Denk daarbij aan een hypotheekrecht (op onroerende zaken) en een pandrecht (op roerende zaken of vorderingen op debiteuren). Deze zekerheden geven financiers veel comfort.

Heb je een concernstructuur met verschillende vennootschappen, zoals Laurens Huisman in het kader van risicospreiding adviseerde? Dan kun je daarnaast een alternatieve zekerheid bieden in de vorm van een concerngarantie of een zogenaamde 403-verklaring van de moedermaatschappij.

En wil je meer zekerheid binnen je eigen concern creëren? Denk er dan eens aan om een verruimde verrekenafspraak te maken met je contractspartijen, of nog beter: deze op te nemen in je algemene voorwaarden. Je spreekt dan af dat jij en de aan jou verbonden concernmaatschappijen hun vorderingen op jouw contractspartijen mogen verrekenen met schulden aan die contractspartijen. Een dergelijke contractuele afspraak blijft ook in faillissement van een van de partijen in stand. Het gevolg is dat een financier eerder een financiering zal verstrekken, omdat de zekerhedenpositie nu ruimer wordt geformuleerd.

Valkuilen

Een gespreide bedrijfsstructuur heeft een aantal voordelen, zoals de spreiding van risico’s en alternatieve mogelijkheden voor het stellen en krijgen van zekerheden. Maar, let op met rekening-courantverhoudingen binnen het concern. Het is op zich geen probleem om onderlinge rekening-courant verhoudingen te hebben. Maar zodra een onderdeel van de bedrijfsstructuur minder goed loopt en zelfs failliet dreigt te gaan, kan die vennootschap de andere vennootschappen meetrekken in haar val.

Wees er tijdig bij!

Zowel voor groeiende ondernemingen als voor bedrijven in moeilijkheden geldt: wees alert op valkuilen en wees op tijd met (alternatieve) zekerheden. Zorg dus tijdig voor acceptabele en/of afgebouwde rekening-courantverhoudingen, stel zekerheden op tijd en wacht niet met het maken van (verreken)afspraken. Doe je dit pas als een betrokken vennootschap op omvallen staat? Dan kan dit in faillissement worden aangetast en kun je er geen beroep meer op doen.

Advies

Law&Pepper Advocaten stelt graag de zekerhedendocumentatie voor jouw onderneming op. Maar ook als jouw bedrijf zich in zwaar weer bevindt of dreigt te bevinden, staan we je graag bij met advies. Bijvoorbeeld over de (on)mogelijkheden van zekerheden op dat moment en/of de risico’s binnen de bedrijfsstructuur. Deze of andere vragen? Neem contact op met Mignon ter Beek.

Lees ook: