Herstructurering van een groeiende onderneming: voorkom groeipijn

Juridisch nieuws
In onze serie over de herstructurering van ondernemingen nu een blog over groeiers.

Ondernemen is risico’s nemen. Maar het liefst wel ingecalculeerde risico’s. Als je onderneming in korte tijd sterk groeit, heb je als ondernemer niet altijd voldoende zicht op de juridische risico’s van je onderneming. Je bent tenslotte bezig met het managen van de omzetgroei. Maar een scale-up kent andere juridische risico’s dan een start-up. Een goede bedrijfsstructuur is dan van belang. In dit blog geef ik je enkele tips en aandachtspunten om te komen tot de optimale bedrijfsstructuur.

Het ligt voor de hand, maar op dit onderdeel gaat het in de praktijk toch vaak mis. Heb je in beeld of je onderneming nog voldoet aan de relevante wet- en regelgeving? Passen de voorwaarden in de contracten met klanten en leveranciers nog wel bij de nieuwe situatie? En heb je door middel van je bedrijfsstructuur gezorgd voor een goede spreiding van de risico’s? Met een juridische ‘risico-scan’ kunnen wij jou hierbij ondersteunen.

De bedrijfsstructuur: zorg dat je risico’s spreidt

Als alle onderdelen van je onderneming in één vennootschap zijn ondergebracht, kan een financiële tegenslag binnen één bedrijfsonderdeel of bij één product vergaande gevolgen hebben voor de gehele onderneming. Een goede risicospreiding (bijvoorbeeld per product, per bedrijfsonderdeel of per regio) voorkomt dat tegenslag op één onderdeel leidt tot nadelige gevolgen voor of zelfs het faillissement van de gehele onderneming. Denk daarbij aan een holdingstructuur met verschillende werkmaatschappijen, dat zorgt voor optimale risicospreiding.

Als je meerdere bedrijven hebt is het mogelijk om de werknemers onder te brengen in een afzonderlijke vennootschap, zodat je met hen kunt schuiven. Ook kan het verstandig zijn om het vastgoed of de rechten van intellectuele eigendom in afzonderlijke vennootschappen onder te brengen, zodat deze uit de risicosfeer van de onderneming blijven. Door middel van verhuur- en licentieconstructies kunnen de werkmaatschappijen dan gebruik blijven maken van het vastgoed en de rechten van intellectuele eigendom.

Vragen over jouw bedrijfsstructuur?

Een goede bedrijfsstructuur is van groot belang om op een verantwoorde manier te kunnen blijven groeien. Heb je vragen of opmerkingen over de (her)structurering van jouw onderneming? Of wil je dat wij assisteren bij het in kaart brengen van eventuele risico’s? Neem dan contact op met Laurens Huisman. Voor algemene vragen of als je in deze blogserie graag een bepaald onderwerp behandeld wenst te zien kan je contact opnemen met Mignon ter Beek .

Lees ook: