Herstructurering van ondernemingen: voor groeiers en voor bedrijven in moeilijkheden

Juridisch nieuws

Het is crisistijd. Er is in deze tijd veel aandacht voor bedrijven die moeite hebben het hoofd boven water te houden. Terecht want het omvallen van deze bedrijven kost de ondernemer, de werknemer, de crediteur, de hele maatschappij veel geld (en negatieve emotie). Voor dit soort bedrijven kan het herindelen, of: herstructureren, van de organisatie een positieve verandering teweegbrengen. Maar ook bedrijven die het juist (heel) goed doen in deze crisistijd kunnen veel baat hebben bij een herstructurering van hun onderneming. Al is het maar om van deze hardlopers geen doodlopers te maken.

Informatie over herstructureren
Herstructureren van ondernemingen is dus voor vele ondernemingen in de huidige (crisis)tijd van groot belang. Wij kunnen ons voorstellen dat je niet precies weet hoe je dit moet aanpakken, waar je aan moet denken en (wellicht het belangrijkste) welke mogelijkheden er zijn. Om deze reden zal Law&Pepper Advocaten de komende maanden iedere 2 weken een blog publiceren waarin wij de diverse (on)mogelijkheden van herstructureren van ondernemingen zullen beschrijven. Dus voor bedrijven in moeilijkheden, maar ook voor hard groeiende bedrijven.

Wij zullen de te behandelen onderwerpen zo logisch mogelijk indelen, zodat we jou kunnen meenemen in het hele proces. Zo kan het gaan om het aanbieden van een akkoord aan crediteuren, omdat voor jou de crediteurendruk te groot wordt of dat je een verlieslijdend deel van jouw bedrijfstak moet afstoten. Of je verkeert juist in de positie dat jouw organisatie groeit en om die reden jouw bedrijfsstructuur anders moet worden vormgegeven of extra financiering nodig heeft. Mocht je zelf onderwerpen graag behandeld willen zien laat het ons dan weten!

Ieder item zal bestaan uit diverse (kleinere) onderwerpen. Zo zal bijvoorbeeld bij het opzeggen van overeenkomsten in een blog stil gestaan worden bij opzegging door leveranciers en afnemers, maar ook bij opzegging door de bank.

Waarom juist Law&Pepper Advocaten
Wij schrijven de blogs vanuit twee disciplines binnen ons kantoor, te weten Ondernemingsrecht en Financieel recht & Insolventierecht. Dé twee juridische disciplines die nodig zijn om de herstructurering van bedrijven tot een goed einde te brengen.

Voor alle blogs en onderwerpen geldt: bij vragen kun je altijd contact opnemen met één van onze specialisten. Bij algemene vragen is Mignon ter Beek (06 4659 7487) altijd bereid jou te woord te staan.

Mocht je nu al vragen hebben of willen schakelen binnen jouw onderneming dan kom ik graag bij je langs om de kansen de bespreken.

Ik wens je veel leesplezier toe de komende maanden.

Lees ook onze vorige blog; afscheid nemen als aandeelhouder