Het due diligence onderzoek, zó belangrijk bij een bedrijfsoverdracht

Juridisch nieuws

In onze serie over bedrijfsoverdracht ga ik ditmaal in op de het due diligence onderzoek. Wat is het doel van zo’n onderzoek? Wat zijn belangrijke aandachtspunten? En welke juridische onderwerpen komen doorgaans in een due diligence onderzoek aan bod?

Doel en omvang van een due diligence onderzoek

Met een due diligence onderzoek doet de koper onderzoek naar (de staat van) de over te dragen onderneming(en). Het doel van dit onderzoek is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van alle relevante aspecten. Daarnaast zal de koper de risico’s en de mogelijkheden van de over te nemen onderneming(en) in kaart willen brengen. Daarom maakt de koper tijdens het onderzoek, samen met zijn adviseurs, een analyse van alle relevante financiële, fiscale en juridische onderwerpen. Ook zullen zij in veel gevallen de activa aan een onderzoek onderwerpen.

Onderzoeksplicht & mededelingsplicht

Bij een due diligence proces speelt de verhouding tussen de onderzoeksplicht van de koper en de mededelingsplicht van de verkoper een belangrijke rol. De onderzoeksplicht komt aan de orde als het gekochte (in dit geval de onderneming) niet aan de overeenkomst beantwoordt. Er is dan sprake van zogenaamde non-conformiteit, een juridisch leerstuk dat in beginsel ook toepasselijk is op aandelentransacties. Een koper kan zich er niet op beroepen dat het gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt, als het gebrek hem ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Een beoogd koper móet dus onderzoek doen naar de onderneming die hij wil overnemen. De verkoper is op zijn beurt verplicht om al datgene mede te delen dat voor de beoogde koper relevant kan zijn om zich een volledig en juist beeld te vormen van de onderneming.

Werkwijze due diligence onderzoek

In de praktijk gaat een due diligence onderzoek als volgt in zijn werk: de koper stuurt een uitgebreide vragenlijst (de due diligence checklist) aan de koper. Daarin geeft hij aan welke relevante documenten en informatie hij ter beoordeling wenst te ontvangen. Op basis daarvan kan de verkoper die stukken verstrekken. Uiteraard is de verkoper in beginsel verplicht om ook belangrijke informatie waar de koper niet om vraagt wel met de koper te delen.

Tegenwoordig vindt dit proces vrijwel altijd digitaal plaats, in een zogenaamde digitale data room. De verkoper uploadt de documenten en de koper en zijn adviseurs kunnen inloggen op de database en de stukken daar raadplegen en beoordelen. Ook kunnen de koper en zijn adviseurs via de dataroom vragen stellen, die vervolgens door de verkoper en zijn adviseurs kunnen worden beantwoord.

In de praktijk hebben de uitkomsten van een due diligence onderzoek meestal invloed op de uiteindelijke voorwaarden van de transactie. Vaak verlangt de koper in de koopovereenkomst bepaalde garanties of vrijwaringen van de verkoper over onderwerpen die door het due diligence onderzoek aan het licht zijn gekomen.

Vragen?

In een volgend blog zullen wij nader ingaan op de koopovereenkomst, de garanties en de vrijwaringen. Heb jij in de tussentijd vragen over een bedrijfsoverdracht? Wil je advies over een due diligence of wil je dat we je tijdens dit proces bijstaan? Neem dan gerust contact met me op, ik denk graag mee.

Lees ook:

Het due diligence onderzoek, zó belangrijk bij een bedrijfsoverdracht