Het innen van grensoverschrijdende vorderingen: beslag op bankrekeningen in EU

Juridisch nieuws

Het innen van vorderingen binnen Nederland kan soms de nodige problemen en kosten met zich mee brengen. Het innen van vorderingen in het buitenland is wat dat betreft vaak nog lastiger, waarbij men te maken heeft met een buitenlands rechtsstelsel. De Europese Commissie wil hier – voor wat betreft de EU – wat tegen doen.

De Europese Commissie heeft op 25 juli 2011 een voorstel ingediend voor een nieuwe verordening: het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen. Deze verordening zal crediteuren in staat stellen om beslag te laten leggen op het tegoed op een bankrekening van een debiteur in een ander EU-land. Het Europees bevel zal worden gegeven zonder dat de debiteur daarvan op de hoogte is en heeft een bewarend karakter. Dit betekent dat de rekening van de betreffende debiteur door het conservatoir beslag zal worden geblokkeerd, zodat gelden niet kunnen worden weggesluisd. Om daadwerkelijk betaling te verkrijgen zal wel een eindvonnis moeten worden verkregen.

Het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen zal alleen gelden voor grensoverschrijdende zaken. De voorwaarden zullen voor alle lidstaten van de EU gelijk zijn. Overigens blijven de nationale regelingen voor het leggen van conservatoir beslag ongewijzigd van kracht en zal de nieuwe, Europese regeling naast de nationale regelingen kunnen worden toegepast.

Het wetsvoorstel is bedoeld om de inning van grensoverschrijdende vorderingen makkelijker te maken en crediteuren meer zekerheid te bieden over daadwerkelijke inning van hun vorderingen. De Europese Commissie beoogt hiermee dat het vertrouwen in de handel binnen de interne markt van de EU wordt vergroot. Het voorstel is voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.