Hoofdelijkheid, regres en wetsvoorstel buitengerechtelijk akkoord

Juridisch nieuws

Op 1 maart 2016 hebben Mignon ter Beek en Maarten de Vocht aan verschillende geïnteresseerden een presentatie gegeven over de onderwerpen: hoofdelijkheid, regres en het wetsvoorstel buitengerechtelijk akkoord.

Daarbij is een toelichting gegeven op het wetsvoorstel dat een buitengerechtelijk akkoord onder bepaalde voorwaarden mogelijk moet maken, ook als niet alle crediteuren daarmee instemmen. Het is nog onduidelijk of het wetsvoorstel in de huidige vorm wordt aangenomen. Wij menen dat er nog wel wat haken en ogen aan dit voorstel zitten. Uiteraard houden wij u op de hoogte over de stand van zaken van dit wetsvoorstel. Tijdens de presentatie zijn vervolgens de kenmerken van hoofdelijkheid en regres toegelicht. Daarbij zijn tips meegegeven waarop gelet dient te worden in het geval sprake is van een hoofdelijke verbintenis en de voordelen en valkuilen van het regres.

Bij VMBS Advocaten worden geregeld presentaties over interessante, actuele onderwerpen gegeven. Indien u interesse heeft om een dergelijke presentatie (kosteloos) bij te wonen, kunt u daarvoor contact opnemen met VMBS Advocaten, telefoonnummer 040-2198430.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Mignon ter Beek voor vragen over (de inhoud van) de presentatie van 1 maart 2016 of overige vragen op het gebied van financiering, zekerheden en insolventierecht.