Huuropzegging bij sloopwoningen vereenvoudigd en anti-kraakovereenkomst geen huurovereenkomst

Juridisch nieuws
Door: 

Ivette is samen met Nathalie Amiel (Houthoff) auteur voor de rubriek ‘huurrecht’ van Mr. Online, hét online platform voor juristen. In deze bijdrage bespreken zij twee recente uitspraken van de Hoge Raad. De eerste uitspraak gaat over het opzeggen van de huur van sloopwoningen. De tweede uitspraak beantwoordt de vraag wanneer een anti-kraakovereenkomst kwalificeert als huurovereenkomst.

Huuropzegging bij sloopwoningen vereenvoudigd en anti-kraakovereenkomst geen huurovereenkomst

Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld dat als een verhuurder een huurwoning wil slopen om stedenbouwkundige, sociaaleconomische of volkshuisvestelijke doelen te kunnen realiseren, niet vereist is dat de exploitatie van die woning niet rendabel is. Daarnaast heeft de Hoge Raad zich begin juni uitgelaten over de vraag wanneer een anti-kraakovereenkomst kwalificeert als huurovereenkomst.

Woonruimtehuurders zijn in Nederland de best beschermde huurders. Zo kunnen verhuurders die huurovereenkomsten alleen opzeggen op grond van een beperkt aantal opzeggingsgronden. Een van die gronden is dat de verhuurder het gehuurde dringend nodig heeft voor eigen gebruik; renovatie of sloop van de woning die zonder beëindiging van de huurovereenkomst niet mogelijk is, is een vorm van ‘eigen gebruik’. Zegt de verhuurder de huurovereenkomst op, dan eindigt die alleen als de huurder met die opzegging instemt of als de rechter het einde onherroepelijk vaststelt.

Huurbeëindigingen leveren regelmatig discussies op. Dat was ook zo toen verhuurder Vestia de huurovereenkomsten van een groot aantal sociale huurwoningen in de Tweebosbuurt in Rotterdam opzegde. Zij wenste bepaalde woningen te slopen en andere te renoveren, waarna sociale en vrije sector huurwoningen, alsmede koopwoningen, moesten terugkeren.

Lees meer…

Bent u geïnteresseerd in andere bijdragen van Ivette en Nathalie? Kijk dan op de website van Mr. Online.