Ingebrekestelling: het hoe en waarom

Juridisch nieuws

Bij Law&Pepper houden we van de blogreeks. Een serie blogs waarin we je kort en krachtig meenemen in een juridisch onderwerp waar jij als ondernemer mee te maken kunt krijgen. Zo schreven we al een serie over herstructurering en een serie over de bedrijfsoverdracht.

Op dit moment werken we aan een serie over het (brede) onderwerp ‘overeenkomsten’. In het vorige blog uit deze reeks vertelde Frank Laagland je meer over de juridische termen ‘aanbod’ en ‘aanvaarding’ en het voorlopig koopcontract.

Maar wat nu als je een overeenkomst hebt gesloten en jouw contractspartij komt zijn afspraken niet na? In een eerdere serie schreef Laurens Huisman al een blog over de mogelijkheden om een overeenkomst te beëindigen: onder andere opzegging, ontbinding en vernietiging. Maar voordat je tot beëindiging van de overeenkomst kunt (en wellicht wilt) overgaan, zal je in het gros van de gevallen jouw contractspartij eerst moeten verzoeken om alsnog na te komen. Dit doe je met een zogenoemde ingebrekestelling.

Reden voor een ingebrekestelling

Om tot beëindiging van de overeenkomst over te kunnen gaan, moet jouw wederpartij eerst in verzuim zijn. De wederpartij is ook pas verplicht om de door jou geleden schade (wegens de vertraging in de nakoming) te vergoeden vanaf het moment dat sprake is van verzuim. Maar verzuim treedt (enkele uitzonderingen daargelaten) slechts in wanneer jouw wederpartij in gebreke is gesteld, jij hem een laatste termijn voor nakoming hebt gegeven en hij deze termijn ongebruikt laat verstrijken. Een ingebrekestelling is dus (vrijwel) altijd nodig om te zorgen dat beëindiging van de overeenkomst mogelijk is en jouw contractspartij een schadevergoeding moet betalen.

Hoe ziet een ingebrekestelling er uit?

Het volgende is vereist:

  • schriftelijke mededeling / aanmaning gericht aan je contractspartij
  • benoemen van verplichtingen die niet zijn nagekomen
  • stellen van een duidelijke termijn waarbinnen alsnog moet worden nagekomen (let op: de gestelde termijn om alsnog na te komen moet wel redelijk zijn)
  • aansprakelijk stellen van de schuldenaar voor de schade wegens niet nakoming

Als nakoming tijdelijk onmogelijk is of als uit de houding van je wederpartij blijkt dat een aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waarin staat dat jij je wederpartij aansprakelijk stelt voor het uitblijven van de nakoming. In dat geval is geen aanmaning en termijn voor nakoming nodig en is jouw wederpartij direct in verzuim. Ook buiten de twee hiervoor situaties zijn er gevallen denkbaar waarin geen ingebrekestelling nodig is. Daarom is het altijd goed om juridisch advies in te winnen voordat je een ingebrekestelling verzendt.

Vragen?

Voor al je vragen over een ingebrekestelling, de vereisten en de gevolgen van het wel of niet nakomen daarvan, kun je contact opnemen met Iris Jans. Heb je vragen over onze blogs in het algemeen of heb je andere vragen? Laat het dan weten! Je kunt ons ook bereiken op 040-2198430.

Lees ook: