Minister in de bres voor in huurwoningen achterblijvende weeskinderen

Juridisch nieuws
Door: 

Ivette is samen met Nathalie Amiel (Houthoff) auteur voor de rubriek ‘huurrecht’ van mr-online. Bent u geïnteresseerd in hun bijdrage? Mr. website voor juristen.

Demissionair minister Ollongren presenteerde onlangs een oplossing voor volwassen weeskinderen die achterblijven in een woningcorporatiehuurwoning en het gerechtshof Amsterdam heeft in een kort geding uitspraak de werking van de coronahuurkortingformule verfijnd.

Overlijdt een huurder van een huurwoning, dan eindigt de huurovereenkomst automatisch aan het einde van de tweede maand na zijn overlijden. Deze hoofdregel geldt niet als in de huurwoning een andere huurder achterblijft of een persoon achterblijft die een ‘duurzaam gemeenschappelijke huishouding’ had met de overleden huurder. Inwonende kinderen behoren vaak niet tot die uitzonderingen; zij zullen de (woningcorporatie)huurwoning daarom veelal moeten verlaten. Dat levert meer dan eens schrijnende situaties op (zo volgt ook uit talrijke nieuwsartikelen).
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren presenteerde onlangs via een internetconsultatie een oplossing: de regeling tijdelijke huurcontracten wezen. Op grond van deze regeling mogen woningcorporaties aan volwassen weeskinderen de huurwoning waar zij met hun overleden ouder(s) woonden, verhuren voor de duur van maximaal twee jaar. Anders dan andere verhuurders, mogen woningcorporaties bij verhuur van sociale huurwoningen dergelijke kortlopende huurcontracten alleen sluiten als de Regeling Toegelaten Instelling Volkshuisvesting dat bepaalt. De beoogde wijziging is derhalve nodig om woningcorporaties deze verhuurmogelijkheid te geven. De minister streeft ernaar deze regeling in november 2021 van kracht te laten zijn, zo volgt uit Kamervragen die zij op 17 september jl. beantwoordde. In de antwoorden wordt ook stilgestaan bij een gedragscode voor dit soort specifieke gevallen; deze code wordt nu voorbereid en ziet op alle verhuurders van woningen. Tot slot hoopt de minister voor het einde van dit jaar de Kamer te kunnen informeren over andere wettelijke mogelijkheden om de positie van deze meerderjarige kinderen te kunnen verbeteren….(klik hier om het gehele artikel te lezen)

 

Minister in de bres voor in huurwoningen achterblijvende weeskinderen