Nieuwe wetten per 1 juli 2011

Juridisch nieuws

Per 1 juli 2011 zijn een aantal wetten in werking getreden waardoor er enkele veranderingen optreden. Zo is er een nieuw systeem van doorlopende controle van rechtspersonen, verhoging van de aanmaningen bij boetes en de verhoging van de competentiegrens van de kantonrechter.

Rechtspersonen

De huidige, preventieve toets bij de oprichting van een onderneming wordt afgeschaft. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat deze vorm van toezicht in de praktijk niet goed werkt. Daarvoor in de plaats komt een nieuw systeem van doorlopende controle van rechtspersonen. Aan de hand van risicoprofielen gaat de overheid na of er een verhoogd risico bestaat op criminele activiteiten.

Vereniging van eigenaren

Een andere wet die in werking treedt, maakt het voor gemeenten mogelijk een machtiging van de kantonrechter te krijgen om zich in de vergadering van een vereniging van eigenaren te mengen. De gemeente kan de vergadering organiseren, het woord voeren en voorstellen doen die betrekking hebben op het onderhoud van het gebouw.

Aanmaningskosten

Ook wachten met betalen van een boete wordt duurder: de procentuele opslag bij de eerste en tweede aanmaning gaat op 1 juli 2011 omhoog. De maatregel is vorig jaar aangekondigd. Als de boete niet binnen de gestelde termijn is voldaan, wordt de opgelegde boete verhoogd met 50% (was 25%). Blijft betaling binnen de nieuw gestelde termijn achterwege, dan wordt het inmiddels verschuldigde bedrag verder verhoogd met 100% (was 50%).

Kantonrechter

Tot slot gaat de kantonrechter meer zaken behandelen. Op dit moment worden nog zaken met een waarde tot 5.000 euro aan de kantonrechter voorgelegd. Dit bedrag gaat met ingang van 1 juli 2011 omhoog naar 25.000 euro. Ook wordt de kantonrechter bevoegd in alle geschillen over consumentenkrediet tot 40.000 euro en consumentenkoop.

Bron: www.rijksoverheid.nl