Beslag als zekerheid voor een onbetaalde factuur

Juridisch nieuws
Door: 

We gaven je eerder al een aantal tips voor het zakendoen met bedrijven in zwaar weer. Zo behandelde Mignon in haar blog de mogelijkheid van het eigendomsvoorbehoud, beschreef Laurens welke mogelijkheden je hebt om een contract te beëindigen en benoemde Frank de mogelijkheid van het recht van reclame.

Wat nu als je contractspartij niet tot betaling van je factuur overgaat en deze mogelijkheden of het uitwinnen van zekerheden geen oplossing bieden? Dan zou je kunnen overwegen om conservatoir beslag te leggen bij je wederpartij.

Wat is conservatoir (bewarend) beslag?

Conservatoir beslag leidt niet direct tot betaling. Het is een middel om het verhaal van je vordering gedurende de looptijd van een gerechtelijke procedure veilig te stellen (te bewaren). Met conservatoir beslag bevries je als het ware (een gedeelte van) het vermogen van de wederpartij. Daarmee voorkom je dat zij tijdens de gerechtelijke procedure dit vermogen laat verdwijnen. Voor het leggen van conservatoir beslag heb je toestemming van de rechtbank nodig.

Een verzoek tot beslaglegging moet door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. In het gros van de gevallen wordt diezelfde dag nog (zonder dat de wederpartij er op voorhand over wordt ingelicht) het verlof verleend en kan het beslag worden gelegd. Dit gebeurt door een deurwaarder.

Je kunt beslag laten leggen op verschillende zaken en vermogensbestanddelen, zoals een tegoed op een bankrekening, loon, een vervoermiddel, inventaris, een woning of bedrijfspand, een vordering op een derde, huurpenningen of aandelen. Neem gerust contact met ons op als je wilt weten wat jouw mogelijkheden zijn, wij kunnen je daarover redelijk snel informeren.

Vervolgstappen na beslaglegging

Nadat je  toestemming van de rechtbank hebt gekregen om beslag te leggen, moet je op korte termijn een gerechtelijke procedure tegen je wederpartij opstarten. Die wederpartij kan – als zij vindt dat sprake is van ondeugdelijkheid van het door jou ingeroepen recht, als het beslag onnodig is of als zij voldoende zekerheid stelt – bij de rechtbank opheffing van het beslag vorderen.

Als het beslag in stand blijft en jouw vordering wordt toegewezen, gaat het conservatoire beslag automatisch over in een executoriaal beslag. Je kunt je vordering dan verhalen op het goed waarop je beslag had gelegd.

Let wel op: Als de vordering waarvoor beslag is gelegd in een gerechtelijke procedure wordt afgewezen, ben je aansprakelijk voor de schade die de wederpartij door de beslaglegging heeft geleden. Je doet er dan ook goed aan om advies in te winnen of beslaglegging voor jou een verstandige keuze is en welke risicos eraan kleven.

 

Meer informatie?

Wil je weten of beslaglegging voor jou een oplossing biedt? Neem dan contact op met Iris Jans. Over onze blogs in het algemeen of andere vragen kun je contact opnemen met Mignon ter Beek. Je kunt ons ook bereiken op 040-2198430.

Lees ook:

Beslag als zekerheid voor een onbetaalde factuur