Oneerlijk, maar mogelijk een uitweg. En: tijdelijk huren, wie mag het straks nog?

Juridisch nieuws
Door: 

Ivette is samen met Nathalie Amiel (Houthoff) auteur voor de rubriek ‘huurrecht’ van Mr. Online, hét online platform voor juristen. In deze bijdrage bespreken zij een belangrijke uitspraak van de kantonrechter in Rotterdam over (wederom) een huurprijswijzigingsbeding. Verder bespreken zij het Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst, en sluiten zij af met twee signaleringen op het gebied van nieuwe wet- en regelgeving.

Oneerlijk of een mogelijke uitweg?

De kantonrechter Rotterdam bepaalde dat het gewraakte huurprijswijzigingsbeding op grond waarvan de verhuurder de huurprijs jaarlijks mocht verhogen met de CPI+3% oneerlijk is. Door het opslagpercentage bewoog deze huurprijs namelijk niet mee met een redelijke verwachting van de markt, maar steeg deze meer dan op basis van een redelijke inschatting van de markt gerechtvaardigd was (meebewegen met de markt mag wel, aldus de rechter). Een huurstijging met de CPI+1% is volgens de kantonrechter eerlijk. Een hogere stijging is niet per definitie oneerlijk, maar het is dan wel aan de verhuurder om aan te tonen dat de bepaling was gebaseerd op een redelijke inschatting van de markt of dat andere omstandigheden deze verhoging rechtvaardigen.

De rechtbank acht het voorts voorstelbaar dat tussen partijen een nieuwe afspraak is gaan gelden als zij de huurprijs van meet af aan en gedurende minimaal drie jaar hebben verhoogd volgens dezelfde systematiek. Daarmee doorbreekt de rechter de bestendige lijn in de rechtspraak dat de wijze van uitvoering van de huurovereenkomst irrelevant is. Indien de verhoging volgens die systematiek niet hoger kon uitkomen dan CPI+1%, is de oneerlijke bepaling volgens de kantonrechter vervangen door een nieuwe, eerlijke bepaling.

Het woord is aan de Hoge Raad die zich nu buigt over prejudiciële vragen over dit onderwerp.

Lees meer…

Bent u geïnteresseerd in andere bijdragen van Ivette en Nathalie? Kijk dan op de website van Mr. Online.