Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders van een B.V.?!

Juridisch nieuws

Eén van de voordelen van een B.V. is dat u als bestuurder in principe niet persoonlijk aansprakelijk bent voor schulden van het bedrijf. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen op deze regel. Bent u zich daarvan bewust?

Als bestuurder van een vennootschap kunt u in bijzondere omstandigheden ook persoonlijk aansprakelijk zijn. De wet en rechtspraak noemen er een aantal, waaronder:

– in het geval dat u bepaalde contracten (verplichtingen) namens de B.V. bent aangegaan en wist (of kon voorzien) dat de B.V. hieraan niet zou kunnen voldoen (de zogenaamde Beklamel-norm).

– indien u de Belastingdienst niet op tijd meldt dat de rechtspersoon bepaalde belastingen en premies sociale verzekeringen niet kan betalen. Dit noemt men ook wel een melding van betalingsonmacht. Heeft de rechtspersoon geen (juiste) melding van betalingsonmacht gedaan, dan zijn de bestuurders aansprakelijk. Deze regeling staat ook wel bekend als het ‘bewijsvermoeden’. De Hoge Raad heeft onlangs, op 21 januari 2011, beslist dat deze regeling niet in strijd is met het EU-recht.

– indien de B.V. bepaalde belastingen en premies sociale verzekeringen niet kan betalen door kennelijk onbehoorlijk bestuur in de drie jaren voor de melding van betalingsonmacht aan de Belastingdienst.

– in het geval de B.V. failliet gaat door kennelijk onbehoorlijk bestuur. Onbehoorlijk bestuur kan bijvoorbeeld zijn het niet (tijdig) deponeren van jaarstukken en het niet voldoen aan de boekhoudplicht.

Indien u meer informatie wenst over de mogelijke situaties van persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder of advies wenst over de vraag of bepaalde handelingen van u als bestuurder persoonlijke aansprakelijkheid kunnen opleveren, kunt u altijd contact met ons kantoor opnemen.