Recht van reclame: een vergeten ‘zekerheid’ in en buiten faillissement

Juridisch nieuws

Bij Law&Pepper schrijven we onder meer blogs over bedrijven die groeien en bedrijven in moeilijkheden. Zo hebben we in verschillende blogs stilgestaan bij financieringsmogelijkheden en zekerheden als hypotheekrechten, pandrechten, borgtochten etc. Daarbij vertellen we je ook altijd meer over de gevolgen voor de positie van partijen in een faillissement. In deze serie mag het recht van reclame zeker niet ontbreken. De naam doet vermoeden dat het met reclame te maken heeft, maar niets is minder waar. Het heeft te maken met ‘reclameren’, oftewel: terugvorderen.

Recht van reclame

Je kunt het recht van reclame alleen inroepen als er sprake is van een verkoop van een roerende zaak, waarvan de koper de koopprijs niet betaalt. Veel verkopers grijpen in zo’n situatie naar het middel van ontbinding of vernietiging, maar deze mogelijkheden zijn niet bestand tegen een faillissement. Als een koper dan failliet gaat heb je als verkoper slechts een concurrente (geldelijke) vordering die je mag indienen in het faillissement. Maar vaak ontvang je als concurrente crediteur niets. En ook buiten faillissement kennen ontbinding en vernietiging beperkingen.

Deze beperkingen zijn eenvoudig te verhelpen met het recht van reclame. Dit recht kan je inroepen bij het faillissement van de koper, maar ook als de koper niet failliet is. Op grond van het recht van reclame kan je de zaak ‘terugvorderen’ (art. 7:39 BW). De wet bepaalt expliciet dat als de koper failliet is dit terugvorderingsrecht blijft gelden, behalve als de curator de koopprijs alsnog betaalt. Als de curator daartoe overgaat is dat uiteraard ook prima. Betaalt de curator toch niet? Dan is de curator verplicht de roerende zaak aan jou terug te geven.

Wettelijk recht

Het interessante van het recht van reclame is dat het een wettelijk recht is. Als verkoper hoef je het dus niet overeen te komen (zoals dat wel moet bij hypotheekrechten, pandrechten en het eigendomsvoorbehoud). Iedere verkoper van roerende zaken (niet registergoederen) heeft het recht van reclame. In die zin is het niet een echt ‘zekerheidsrecht’, maar biedt het wel degelijk zekerheid. De manier waarop je het recht van reclame moet inroepen (schriftelijk) en de termijn waarbinnen dat moet (6 weken) zijn wettelijk bepaald en zeer strak. Let daar als verkoper dus goed op!

Meer informatie?

Mocht je nog vragen hebben over het recht van reclame dan kun je contact opnemen met Frank Laagland. Over onze blogs in het algemeen of andere vragen kun je contact opnemen met Mignon ter Beek. Je kunt ons ook bereiken op 040-2198430.

Lees ook: