Retentierecht: sterke zekerheid, zowel in als buiten faillissement

Juridisch nieuws

In eerdere blogs hebben we je een aantal tips gegeven voor het zakendoen met bedrijven in zwaar weer. Zo behandelde Iris in haar blog de mogelijkheid van beslaglegging, beschreef Mignon in haar blog het eigendomsvoorbehoud, beschreef Laurens welke mogelijkheden je hebt om een contract te beëindigen en benoemde Frank de mogelijkheid van het recht van reclame. In dit blog vertel ik je meer over het retentierecht.

Het retentierecht biedt je de mogelijkheid om je factuur voor reparatiewerkzaamheden of de bouw van een project voldaan te krijgen. De zaak moet zich dan nog wel ‘in jouw macht’ bevinden.

 

Wat is het retentierecht?

Het retentierecht is het recht van een schuldeiser (de retentor) om een zaak die hij onder zich heeft niet af te hoeven geven aan de schuldenaar of derde(n) totdat zijn facturen zijn betaald. Een bekend voorbeeld is het voorbeeld van de auto die naar de garage wordt gebracht voor een reparatie en waarvan de rekening niet wordt betaald. De garagehouder kan de auto dan onder zich houden tot de factuur is voldaan. Een ander bekend voorbeeld is de aannemer die is gestart met een bouwproject waarvan de facturen niet worden betaald. De aannemer kan derden dan de toegang tot het gebouwde ontzeggen totdat zijn facturen zijn voldaan.

Let op: Het retentierecht kan niet worden ingeroepen als duidelijk was dat jouw contractspartij de zaak niet aan jou mocht afgeven  en jij hiervan op de hoogte had kunnen zijn. Denk hierbij aan het geval dat contractueel is uitgesloten dat jij de zaak onder je mag hebben en jij hier weet van hebt.

 

Welke voordelen heeft het retentierecht?

In de praktijk is het retentierecht een sterk dwangmiddel. Als je het uitoefent, krijg je als retentor namelijk je facturen met voorrang betaald boven alle andere schuldeisers. Wordt er bijvoorbeeld door een andere schuldeiser beslag gelegd op de auto uit het voorbeeld, dan hoeft dat geen gevolgen te hebben voor de garagehouder die zich heeft beroepen op het retentierecht. De beslaglegger zal in beginsel moeten (af)wachten.

Een ander voordeel van het retentierecht is dat zelfs als je contractspartij failliet gaat, jij de zekerheid hebt dat jouw facturen (deels) voldaan zullen worden. In hoeverre dat het geval is, is afhankelijk van de staat van de boedel. Een pand- of hypotheekhouder kan jou in een faillissement niet dwingen om de zaak aan hem af te staan. De curator kan dit wel, maar dan mag jij je met voorrang verhalen op de opbrengst. Als retentor hoef je overigens niet af te wachten op een bericht van de curator of hij de zaak opeist. Jij kunt de curator namelijk een redelijke termijn geven om de zaak op te eisen en te verkopen. Doet de curator dit niet? Dan mag jij het verkopen, zelfs als er een pandrecht of recht van hypotheek op rust.

Let wel op: heb je het retentierecht ingeroepen, maar blijkt achteraf dat je niet hebt voldaan aan de wettelijke vereisten? Dan loop je het risico dat je alle daardoor ontstane schade moet vergoeden aan jouw schuldenaar.

 

Vragen?

Heb je vragen over het retentierecht? Wil je bijvoorbeeld weten of en hoe je dit recht kunt gebruiken, of hoe je er een geldig beroep op kunt doen? Neem dan gerust contact met ons op.

Lees ook:

 

 

 

Retentierecht: sterke zekerheid, zowel in als buiten faillissement