Tijdelijke woonruimtehuurcontracten aan banden en CPI-verhogingen bedrijfsruimtehuur

Juridisch nieuws
Door: 

Ivette is samen met Nathalie Amiel (Houthoff) auteur voor de rubriek ‘huurrecht’ van Mr. Online, hét online platform voor juristen. In deze bijdrage bespreken zij de Wet vaste huurcontracten, die naar verwachting op 1 juli 2024 in werking zal treden. Ook staan zij stil bij twee zeer recente (en verschillende!) uitspraken over doorgevoerde CPI-verhogingen voor bedrijfsruimte.

Tijdelijke woonruimtehuurcontracten aan banden en CPI-verhogingen bedrijfsruimtehuur

De laatste tijd zijn niet alleen huurprijsverhogingen voor woningen hot; ook huurprijsverhogingen voor bedrijfsruimtes (gebaseerd op de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI)) zijn voer voor discussie. Maar eerst de Wet Doorstroming Huurmarkt; die houdt namelijk op met stromen.

Tijdelijke woonruimtehuurovereenkomsten aan banden

De wet die het ongebreideld sluiten van tijdelijke huurovereenkomsten voor zelfstandige woningen (voor maximaal twee jaar) en onzelfstandige woningen (voor maximaal vijf jaar) mogelijk maakte, is na ruim zeven jaar ter ziele. De Eerste Kamer heeft op 14 november 2023 ingestemd met de Wet vaste huurcontracten; tijdelijke huurovereenkomsten mogen binnenkort nog enkel rechtsgeldig worden gesloten voor zelfstandige woningen, voor maximaal twee jaar en in een beperkt aantal situaties. Uit een conceptbesluit (dat tot 4 december a.s. voorligt in een internetconsultatie) volgt dat onder meer huurders die voor hun studie tijdelijk in Nederland wonen en weeskinderen tot deze doelgroep behoren. De wet treedt tegelijk met voornoemd besluit in werking. Naar verwachting is dat 1 juli 2024, alhoewel de Tweede en Eerste Kamer dit besluit ook nog moeten vaststellen. Dit zou vertragend kunnen werken.

Lees meer…

Bent u geïnteresseerd in andere bijdragen van Ivette en Nathalie? Kijk dan op de website van Mr. Online.