TOA krediet maakt herstructureren na pandemie eenvoudig(er)

Juridisch nieuws

De kranten staan op dit moment vol met positief financieel nieuws: de Nederlandse economie herstelt krachtig en vlot van de pandemie. Waar in die berichtgeving geen rekening mee gehouden lijkt te zijn, is dat veel bedrijven hun betalingen tijdens de pandemie hebben uitgesteld. Die bedrijven – met name in het MKB – lopen het risico dat schuldeisers de uitgestelde betalingen straks alsnog willen ontvangen. In het uiterste geval kan dit leiden tot een faillissement, terwijl de onderneming mogelijk wel voldoende toekomstperspectief heeft. Om een faillissement te voorkomen is het voor veel bedrijven dus belangrijk om hun schulden te herstructureren.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt ondernemingen in zwaar weer de mogelijkheid om hun schulden te herstructureren. Op grond van deze wet kunnen schuldeisers door de rechter worden gedwongen om mee te werken aan een akkoord. In de Law&Pepper serie over herstructureren wees Iris Jans je al op deze wet, en merkte Frank Laagland op dat een WHOA-traject vanwege de verplichte advisering best kostbaar kan zijn. Met dít blog willen wij MKB-ondernemers die een WHOA-traject overwegen wijzen op de mogelijkheden om een WHOA-traject te financieren met een TOA krediet.

 

Krediet voor een WHOA traject

Ondernemingen kunnen voor de uitvoering van een WHOA-traject een financiering aangaan bij een financiële instelling, zoals een bank of derden. Ondernemingen (maar ook de financiers) lopen hierbij het risico dat die financiering bij een onverhoopt faillissement achteraf wordt aangetast door een curator. Daarom heeft de wetgever het mogelijk gemaakt om voor het aangaan van een dergelijke financiering een machtiging aan te vragen bij de rechter. Als de rechter deze machtiging afgeeft, dan kan de financiering in beginsel niet meer worden aangetast. De keerzijde is dat de rechter pas een machtiging afgeeft als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden.

 

TOA krediet

Vanaf 1 juni 2021 is het onder bepaalde voorwaarden voor MKB-bedrijven ook mogelijk om een herstructureringskrediet voor een WHOA-traject aan te vragen. Dit zogenaamde TOA krediet (Time Out Arrangement) wordt door de overheid mogelijk gemaakt via een overeenkomst met Qredits.

 

Voor wie?

Het TOA krediet is bedoeld voor MKB-ondernemingen met in de kern winstgevende activiteiten en voldoende toekomstperspectief, die bindende afspraken hebben gemaakt met hun schuldeisers en gebruik maken van de WHOA. Deze ondernemingen hebben naar verwachting hun financiële reserves uitgeput, waardoor ze geen werkkapitaal en achtergesteld vermogen meer hebben.

 

TOA krediet in het kort

Het TOA krediet kan bij de start van een WHOA-traject worden aangevraagd. Qredits zal de benodigde financiering beoordelen en verstrekken voor de duur van maximaal 6 jaar. De financiering wordt pas verstrekt na een succesvol doorlopen WHOA-traject. Eventuele kosten (tot maximaal € 35.000,–) die zijn gemaakt in het WHOA-traject komen ook voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast krijgt de MKB-ondernemer ook 12 maanden gratis coaching via Qredits.

 

Hulp nodig?

Wil je onderzoeken of een WHOA-traject mogelijk is? Of heb je vragen over je financieringsmogelijkheden voor, tijdens en/of na een WHOA-traject, neem dan gerust contact met ons op. Wij ondersteunen je graag.

Meer informatie?

Law&Pepper Advocaten beantwoordt jouw vragen graag. Als je daarnaast op de hoogte wil blijven van nieuwe wetgeving die relevant is voor jouw onderneming, laat het ons dan weten. Voor algemene vragen over herstructurering kan je ook mailen naar mignonterbeek@lawandpepper.com.

Lees ook: