Verbeterde bescherming vrijesectorhuurders in aantocht?

Juridisch nieuws
Door: 

Ivette is samen met Nathalie Amiel (Houthoff) auteur voor de rubriek ‘huurrecht’ van Mr. Online, hét online platform voor juristen. In deze bijdrage bespreken zij een aantal initiatieven om de positie van huurders in de vrije sector te verbeteren.

Verbeterde bescherming vrijesectorhuurders in aantocht?

Met de huidige inflatie hangt huurders een forse huurprijsstijging boven het hoofd. Om die reden luidden huurders van winkelruimten en andere bedrijfsruimten de noodklok over de aanstaande huurprijsindexatie. Waar deze huurders vooralsnog moeten vertrouwen op de bereidheid van hun verhuurders om niet de volledige inflatie door te belasten, worden diverse initiatieven uitgerold om de positie van huurders in de vrije sector te verbeteren. In deze bijdrage staan we kort stil bij enkele van die initiatieven.

Sinds 1 mei 2021 geldt de Wet maximering huurprijsverhoging. De bedoeling van deze wet is om huurders van woningen in de vrije sector tot en met 30 april 2024 bescherming te bieden tegen hoge huurprijsstijgingen. Huurprijsverhogingen zijn in deze periode gemaximeerd tot het niveau van de inflatie plus 1%, zie onze eerdere Snelrechtbijdrage hierover. Nu de inflatie de pan uitrijst, schiet deze wet echter zijn doel voorbij. Op dit moment ligt daarom een wetswijziging voor die deze vrijesectorhuurder alsnog daadwerkelijk (enige) bescherming dient te bieden. Deze wijziging voorziet in een aanvullende methode op grond waarvan de maximale huurprijsverhoging wordt berekend: de gemiddelde loonontwikkeling is hierbij leidend. Deze nieuwe methode geldt als deze resulteert in een lager huurverhogingspercentage dan op grond van de inflatiemethode. De loonontwikkeling wordt in december vastgesteld op basis van het gemiddelde CAO-loonindexcijfer. Uit de Kamerstukken van 14 november 2022 volgt dat per 1 januari 2023 de verwachte huurprijsverhoging volgens de nieuwe methode 4% zal zijn en op basis van de inflatiemethode 11%. Voor het overige blijft voornoemde wet ongewijzigd. Dit nieuwe systeem moet in werking treden per 1 januari 2023, mits het wetsvoorstel voordien door de Eerste Kamer komt. Het wetsvoorstel ligt nu (20 november 2022) nog voor in de Tweede Kamer.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, IVBN, Vastgoed Belang en Aedes hebben het convenant ‘Transparantie aanvangshuurprijzen woningen vrije huursector‘ opgesteld.

Lees meer…

Bent u geïnteresseerd in andere bijdragen van Ivette en Nathalie? Kijk dan op de website van Mr. Online.

Verbeterde bescherming vrijesectorhuurders in aantocht?