Vergeet u de verplichte UBO-registratie niet?

Juridisch nieuws

Dit blog is geschreven door Laurens Huisman en Rudy Rombouts.

Denk aan de verplichte UBO registratie, uiterlijk per 27 maart

Op grond van Europese regelgeving zijn alle lidstaten van de Europese Unie verplicht een UBO-register bij te houden, dus ook Nederland. Het doel van het UBO-register is het aanpakken van belastingontduiking, witwaspraktijken en terrorismefinanciering. In Nederland zijn vrijwel alle organisaties (rechtspersonen en personenvennootschappen) verplicht om uiterlijk per 27 maart aanstaande hun UBO(’s) te registreren in het UBO-register. Voorbeelden van Nederlandse organisaties die niet verplicht zijn tot opgave van UBO’s zijn beursgenoteerde vennootschappen, eenmanszaken en VVE’s.

 

Wie zijn UBO’s?

Een Ultimate Beneficial Owner (UBO) is een natuurlijk persoon die wordt aangemerkt als de uiteindelijk belanghebbende van de organisatie. Bijvoorbeeld personen met meer dan 25% van de aandelen in een besloten vennootschap of personen met meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang in een VOF of maatschap. Een organisatie kan dus meerdere UBO’s hebben. Bij sommige rechtspersonen, zoals verenigingen en stichtingen, is het niet altijd eenvoudig om vast te stellen wie de UBO(’s) is/zijn. Kan er op grond van de belangen geen UBO worden aangewezen? Dan kan het zijn dat de leden van het bestuur als ‘pseudo-UBO’s’ moeten worden aangemerkt en ingeschreven.

 

Sancties bij niet of onjuist registreren

Bent u te laat met het registreren van uw UBO(’s)? Of is uw registratie onjuist? Dan kunnen er strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties worden opgelegd aan de organisatie en/of de UBO(‘s). Het is dus van belang dat u uw UBO’s tijdig en correct registreert. Ook moet u wijzigingen ten aanzien van UBO’s tijdig en correct doorgeven.

 

Meer informatie?

Heeft u behoefte aan meer informatie over het UBO-register? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel

 

Vergeet u de verplichte UBO-registratie niet?