Verplichtingen van een erkend referent (deel V): de terugkeer vreemdeling

Juridisch nieuws

Een persoon met een nationaliteit van buiten de EU mag in beginsel uitsluitend in Nederland verblijven en werken als hij/zij beschikt over een verblijfs- en werkgevergunning. Voor sommige verblijfs- en werkgevergunningen is vereist dat de werkgever erkend referent is. Een werkgever wordt erkend referent door een erkenningsprocedure bij de IND te doorlopen. De IND beoordeelt dan de betrouwbaarheid van de organisatie, waarna de erkend referent toegang heeft tot de versnelde vergunningprocedures. Het referentschap brengt ook verplichtingen met zich. In een blogreeks van zes blogs ga ik in op de belangrijkste verplichtingen van een erkend referent. Ook vertel ik meer over de gevolgen van niet-naleving van deze verplichtingen. In deze vijfde blog ga ik in op de verantwoordelijkheid van een erkend referent voor de terugkeer van een vreemdeling.

Wat is een (erkend) referent?

Een referent is een bedrijf, onderwijsinstelling of andersoortige organisatie die belang heeft bij de komst van een vreemdeling. Een referent kan een verblijfsvergunning aanvragen voor bijvoorbeeld werknemers of studenten. Voor sommige verblijfsvergunningen is vereist dat een organisatie zich (eerst) als referent laat erkennen door de IND. Op een referent rusten de nodige verplichtingen, waaronder de zorgplicht, informatieplicht en administratie- en bewaarplicht.

Verantwoordelijkheid terugkeer vreemdeling / kennismigrant

Een erkend referent is ook verantwoordelijk voor de terugkeer van een vreemdeling/werknemer nadat de werkzaamheden zijn beëindigd. Dit is anders als de vreemdeling inmiddels een andere referent heeft, een andere verblijfsvergunning heeft gekregen, Nederlander is geworden of zelf naar een ander land is vertrokken.

Moet de vreemdeling worden uitgezet? Dan kan de IND de kosten van die uitzetting in theorie op de referent verhalen. Denk hierbij kosten voor het vervoer naar het vliegveld of de grens, het vliegticket en het reisdocument. Naar mijn weten maakt de IND van die bevoegdheid in de praktijk zelden tot nooit gebruik.

De (erkend) referent hoeft de kosten in ieder geval niet te betalen, als de IND de kosten kan verhalen op het vervoersbedrijf of zijn gemaakt op het moment dat de referent al (meer dan) één jaar niet meer verantwoordelijk is als referent voor de vreemdeling (artikel 6.4 lid 3 Vreemdelingenbesluit). De (erkend) referent hoeft de kosten ook niet (meer) te betalen als de referent failliet is verklaard, de onderneming is ontbonden en uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK), de referent in de schuldsanering zit of de referent is overleden. Kunnen de kosten niet worden verhaald op de referent? Dan kunnen zij worden verhaald op de vreemdeling (artikel 6.4 lid 5 Vreemdelingenbesluit).

Contact advocaat arbeidsrecht en arbeidsmigratierecht?

In mijn volgende blog ga ik in op de sancties die je als erkend referent te wachten (kunnen) staan als je niet aan je verplichtingen voldoet. Voor vragen over het erkend referentschap kun je met mij contact opnemen (boystenden@lawandpepper.com of 06-27177989). Wil je op de hoogte blijven van al mijn arbeids- en arbeidsmigratierechtelijke blogs? Volg dan de LinkedIn-paginavan Law&Pepper Advocaten.