Je onderneming verkopen? Een goede voorbereiding betaalt zich uit!

Juridisch nieuws

In onze serie over herstructurering mag het verkoopklaar maken van je onderneming niet ontbreken.

De uitbraak van de coronacrisis heeft in de eerste helft van 2020 gezorgd voor een flinke dip in de overnamemarkt. Maar inmiddels is de markt weer grotendeels teruggeveerd. Er liggen aantrekkelijke kansen voor investeerders en er zit voldoende geld in de markt. Als dit het juiste moment is om je onderneming te verkopen dan is één aspect heel belangrijk: een goede voorbereiding.

Structuur van de transactie

Uiteraard moet voor jou helder zijn om wat voor soort transactie het gaat. Worden de aandelen in één of meerdere vennootschappen verkocht of is een verkoop van losse of samenhangende activa geschikter? En wat zal onderdeel uitmaken van de verkoop? Is het bijvoorbeeld de bedoeling dat het vastgoed (het bedrijfspand) ook wordt verkocht? En de rechten van intellectuele eigendom?

Bedrijfsstructuur

Als je voor jezelf helder hebt wat de structuur van de verkoop zal zijn, dan kan het nodig zijn om de bedrijfsstructuur daarop aan te passen. Als je bijvoorbeeld het vastgoed niet wilt verkopen, dan kan dat in een separate vennootschap worden ondergebracht, waarna een verhuurconstructie kan worden opgezet. En als je de rechten van intellectuele eigendom wenst te behouden kan een licentiestructuur worden opgezet. Zal slechts een deel van de totale bedrijfsactiviteiten worden overgedragen? Dan kunnen die in een separate vennootschap worden ondergebracht. Ook kan het in bepaalde gevallen juist lonen om separate ondernemingen voorafgaande aan een verkoop samen te voegen. Dit alles moet in kaart worden gebracht én worden uitgevoerd vóórdat het te verkopen onderdeel in de markt wordt gezet.

Jouw toekomst

Er zijn nog veel meer aspecten die van belang zijn bij de voorbereiding van de verkoop van je onderneming. Daarover wissel ik graag met je van gedachten. Maar één aspect wil ik hier nog wel aanstippen: jouw rol als DGA. Bedenk of je na de verkoop nog verbonden wilt blijven aan de onderneming. Is dat niet het geval? Zorg er dan voor dat de onderneming niet (volledig) van jou afhankelijk is, want dat zal potentiële kopers afschrikken.

Het verkoopklaar maken van je onderneming is van grote waarde en zal zich terugbetalen. Als je vragen hebt over het verkoopklaar maken van jouw onderneming of als je wenst dat wij assisteren bij het in kaart brengen van de gewenste structuur, neem dan contact op met Laurens Huisman. Voor algemene vragen over herstructurering kun je ook contact opnemen met Mignon ter Beek.

Lees ook: