“Voorlopig koopcontract”: een misleidende term!

Juridisch nieuws

Law&Pepper start in 2022 met een nieuwe serie blogs, ditmaal over ‘overeenkomsten’. Een breed onderwerp, aangezien er veel soorten overeenkomsten zijn: overeenkomsten voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd, koop- en verkoopovereenkomsten, duurovereenkomsten en eenmalige overeenkomsten, algemene voorwaarden etc.

In deze serie richten wij ons vooral op de overeenkomsten waar jij als ondernemer mee te maken kunt krijgen. In deze eerste aflevering wil ik je iets vertellen over de totstandkoming van een overeenkomst en over het voorlopig koopcontract. Veel ondernemers gaan er namelijk onterecht vanuit dat een ‘voorlopig koopcontract’ geen bindende overeenkomst zou zijn.

Aanbod en aanvaarding

Een overeenkomst komt tot stand zodra een aanbod wordt aanvaard. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Je leest het goed: een mondelinge overeenkomst is dus óók een overeenkomst. Mondelinge overeenkomsten zien we vaak bij alledaagse veel voorkomende gebeurtenissen, zoals de aankoop van een bos bloemen. De overeenkomst tot koop vindt plaats op het moment dat je de bloemen op de toonbank legt om in te laten pakken, waarmee je aangeeft dat je deze bloemen wenst te kopen. Hier komt (gelukkig) geen schriftelijke overeenkomst aan te pas.

Het probleem van een mondelinge overeenkomst is dat het moeilijk is om te bewijzen wat exact is overeengekomen. Daarom worden de in het bedrijfsleven veelvoorkomende overeenkomsten, zoals de aankoop van een bedrijfspand of een grote machine– bij voorkeur – schriftelijk vastgelegd. Dit raden wij je overigens ook ten zeerste aan!

Aanbod herroepen

Een zijstapje, maar het is wellicht goed om te weten dat een aanbod ook kan worden herroepen. Hieraan is een aantal voorwaarden verbonden, waarbij tijd vaak een rol speelt. Zo kan een aanbod worden herroepen zolang het nog niet is aanvaard. Als je een aanbod wilt herroepen betekent dit dus dat je in actie moet komen voordat de aanvaarding jou heeft bereikt.

Het voorlopig koopcontract

Bij de aan- en verkoop van onroerend goed wordt regelmatig de term ‘voorlopig koopcontract’ gebruikt. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat deze overeenkomst nog niet bindend is. Niets is echter minder waar! Bij een ‘voorlopig koopcontract’ is sprake van aanbod en aanvaarding en is dus wel degelijk sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst.

In een voorlopig koopcontract is veelal een ontbindende of opschortende voorwaarde zoals een ‘financieringsvoorbehoud’ opgenomen. Als zo’n financieringsvoorbehoud is opgenomen kan je als koper de overeenkomst ontbinden als het niet lukt om (op tijd) een financiering te verkrijgen. Dit betekent dat het voorlopig koopcontract wel degelijk bindend is, maar dat het alleen kan worden ontbonden als de ontbindende voorwaarde in werking treedt.

Vragen?

Voor al je vragen over de totstandkoming van overeenkomsten of een voorlopig koopcontract kun je contact opnemen met Frank Laagland. Het je vragen over onze blogs in het algemeen of heb je andere vragen? Neem dan contact op met Iris Jans. Je kunt ons bereiken op 040-2198430.

Lees ook:

“Voorlopig koopcontract”: een misleidende term!