Waarheidsvinding in een civiele procedure: heb je hier wel eens aan gedacht?

Juridisch nieuws

Al enige jaren schrijven wij van Law&Pepper Advocaten op regelmatige basis blogs om jou te informeren en om je bewust te maken van bepaalde ontwikkelingen of nieuwtjes in het recht. Het wetboek is dik en op sommige punten moeilijk leesbaar. Soms komen ook wij achter ‘nieuwe’ mogelijkheden, die al jaren in het wetboek staan. Deze vallen ons dan opeens op, omdat we op zoek zijn naar eenvoudigere/goedkopere/snellere oplossingen. En dat gebeurde ons deze week. Graag willen wij ook jou bewust van maken van deze ‘nieuwe’ mogelijkheid.

Bewijsprobleem

Partijen hebben vaak een bewijsprobleem. Anders gezegd: hoe bewijs je wat de waarheid is? In het recht is hiervoor een getuigenverhoor in het leven geroepen: je kunt getuigen onder ede door een rechter laten horen. Liegen heeft een gevangenisstraf tot gevolg dus in de regel mag je ervan uitgaan dat getuigen de waarheid spreken.

Binnen het civiele recht kan een getuigenverhoor op twee momenten: als ‘voorlopig getuigenverhoor’ (dit is een aparte procedure voorafgaand aan een zogenoemde ‘bodemprocedure’) of als je door de rechter in een tussenvonnis (in een lopende procedure) een bewijsopdracht krijgt en je dit wilt volbrengen door een getuige te horen.

Aan beide mogelijkheden kleven nadelen. Aangezien een voorlopig getuigenverhoor een aparte procedure is, kost dit extra geld. Deze procedure duurt in de regel ongeveer 4 – 6 maanden. Als je een bewijsopdracht in een tussenvonnis krijgt, is vaak al meer dan een jaar verstreken. Daarna moeten dan nog getuigen worden gehoord en volgt een eindvonnis. Dit alles zal ongeveer nog een jaar in beslag nemen.

Getuigen tijdens de procedure

Wij zijn erachter gekomen dat de wet nog een mogelijkheid biedt om getuigen te horen, hetgeen veel minder tijd kost en ook minder geld. Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 87 lid 3 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). In dit artikel staat dat een procespartij de rechter kan verzoeken om tijdens de mondelinge behandeling (die plaatsvindt in bijna iedere procedure) getuigen te horen. Dus geen aparte procedure (zoals een voorlopig getuigenverhoor) en geen tijdsverlies van een jaar met een tussenvonnis, verhoor en daarna eindvonnis, want de mondelinge behandeling is er in (bijna) alle procedures. Vervolgens kan de rechter (eind)vonnis wijzen.

Deze mogelijkheid van artikel 87 lid 3 Rv is in 2019 in het wetboek verschenen. De toepassing van dit artikel ben ik vanaf dat moment in de praktijk niet tegengekomen. Het lijkt er dus op dat velen met ons deze mogelijkheid niet hebben ‘ontdekt’. Hopelijk gaat daar nu verandering in komen, want het scheelt (veel) tijd en geld en daar ben jij mee geholpen!

Vragen?

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze blog? Dan kun je contact opnemen met Frank Laagland (franklaagland@lawandpepper.com of 06 111 28280 ). Als je andere vragen hebt kun je Iris Jans benaderen (irisjans@lawandpepper.com).