Weer oneerlijke bedingen en huurprijsverhoging vrije sectorwoningen mogelijk langer aan banden

Juridisch nieuws
Door: 

Ivette is samen met Nathalie Amiel (Houthoff) auteur voor de rubriek ‘huurrecht’ van Mr. Online, hét online platform voor juristen. In deze bijdrage bespreken zij wederom een recente uitspraak van de Amsterdamse kantonrechter over de Richtlijn Oneerlijke Bedingen. Ook bespreken zij twee tussenuitspraken van de Amsterdamse kantonrechter van 5 oktober jl. waarin de kantonrechter aangeeft van plan te zijn prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te gaan stellen. Tot slot komt het wetsvoorstel voor de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurcontracten kort aan de orde.

Weer oneerlijke bedingen en huurprijsverhoging vrije sectorwoningen mogelijk langer aan banden

De Richtlijn Oneerlijke Bedingen blijft een hot topic. Daar waar de afgelopen maanden diverse (Amsterdamse) kantonrechters bedingen in huurovereenkomsten enkel vernietigden (wegens strijd met de Richtlijn), waaide er deze herfst in Amsterdam een enigszins andere wind. Verder is de verlenging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurcontracten in internetconsultatie gegaan.

Als een beding in woonruimtehuurovereenkomsten oneerlijk is bevonden in de zin van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen wordt dat beding in beginsel vernietigd (zie daarover onze Snelrechtbijdragen van 25 mei en 26 september jl.). De Amsterdamse kantonrechter oordeelde op 26 september jl. dat het goed huurderschap (in de zin van artikel 7:213 van het Burgerlijk Wetboek) onder omstandigheden meebrengt dat de huurder een aanbod van de verhuurder tot schrapping of vervanging van het oneerlijke beding behoort te aanvaarden. Daarmee wordt namelijk het doel van de richtlijn bereikt: verwijdering van oneerlijke bedingen uit overeenkomsten ter bescherming van de consument. Als deze uitspraak stand houdt, kan deze verhuurders mogelijk een oplossing bieden bij het verwijderen van oneerlijke bedingen uit lopende huurovereenkomsten.

Lees meer…

Bent u geïnteresseerd in andere bijdragen van Ivette en Nathalie? Kijk dan op de website van Mr. Online.