Weeskinderen onder dak en wederom ontwikkelingen aangaande huurprijswijzigingsbedingen

Juridisch nieuws
Door: 

Ivette is samen met Nathalie Amiel (Houthoff) auteur voor de rubriek ‘huurrecht’ van Mr. Online, hét online platform voor juristen. In deze bijdrage bespreken zij een nieuwe wet die sinds 1 januari 2024 van kracht is, namelijk de Wet huurbescherming weeskinderen. De wet maakt het onder omstandigheden mogelijk dat inwonende kinderen na het verlies van hun ouder de met een woningcorporatie gesloten huurovereenkomst kunnen voortzetten. Verder staan ze kort stil bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van huurprijswijzigingsbedingen.

Weeskinderen onder dak en wederom ontwikkelingen aangaande huurprijswijzigingsbedingen

Op 1 januari 2024 is de Wet huurbescherming weeskinderen in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid voor inwonende kinderen die (kort gezegd) ouderloos zijn geraakt om de door hun overleden ouder met de woningcorporatie gesloten huurovereenkomst voort te zetten. De wet moet voorkomen dat weeskinderen ook nog eens dakloos raken.

Vóór de inwerkingtreding van de wet kon de huurovereenkomst na het overlijden van de huurder alleen worden voortgezet door de contractuele medehuurder (die de huurovereenkomst automatisch voortzet) of de wettelijk medehuurder, zoals de echtgenoot van de huurder of een andere huisgenoot, beiden met hoofdverblijf in de woning. Laatstgenoemde moet tevens een gemeenschappelijke huishouding hebben met de huurder. Of hiervan sprake is, hangt af van verschillende omstandigheden, zoals het feitelijke gebruik van de woning, de mate waarin de huisgenoot bijdraagt aan de huisvestingskosten of huishoudelijke taken verricht én het duurzame karakter van die  huishouding.

Lees meer…

Bent u geïnteresseerd in andere bijdragen van Ivette en Nathalie? Kijk dan op de website van Mr. Online.