Wetsvoorstel Flex BV aangenomen door de Eerste Kamer

Juridisch nieuws

De term “Flex-BV” gonst al jaren rond in de praktijk en zal u wellicht bekend in de oren klinken. De invoering van het wetsvoorstel heeft echter lang op zich laten wachten. Dit wachten is nu voorbij. De Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen aangenomen die betrekking hebben op de invoering van de Flex-BV. Wat maakt deze nieuwe wet interessant voor de praktijk?

  1. Het minimumkapitaal van € 18.000,= benodigd voor het oprichten van een BV wordt afgeschaft.
  2. Voor het overdragen van aandelen bestaat straks geen verplichte blokkeringsregeling meer.
  3. Het stemrecht kan op flexibele wijze worden verdeeld. Zo kunnen bijvoorbeeld stemrecht- en winstrechtloze aandelen worden ingevoerd.
  4. Er komen ruimere mogelijkheden om besluiten buiten de AVA te nemen.
  5. Een aandeelhouder kan een “eigen” bestuurder benoemen.
  6. Er komt een speciale crediteurenbescherming.

Bovenstaande opsomming is allerminst uitputtend. VMBS heeft zich de afgelopen tijd verdiept in de Flex-BV en neemt graag alle aspecten van de nieuwe wet die interessant kunnen zijn voor uw praktijk met u door.

Wilt u ook optimaal zijn voorbereid voor 1 oktober 2012, de datum waarop de wet in werking zal treden? Neem dan nu contact op met ons om de mogelijkheden die deze wet u biedt, optimaal te benutten!