Wettelijke betaaltermijn terug naar 30 dagen

Juridisch nieuws
Door: 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een wetsvoorstel dat ziet op verkorting van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen ter consultatie voorgelegd (iedereen kan daarover zijn of haar mening geven tot 12 november 2020). Een geschenk voor mkb-ers, maar een uitdaging voor grote ondernemingen. Vanwaar dit wetsvoorstel?

Aanleiding
Volgens de huidige wetgeving moet een factuur binnen 30 dagen betaald worden, maar partijen kunnen hier contractueel van afwijken. Bij grotere ondernemingen gebeurt dit vaak en zij hanteren dan veel langere betaaltermijnen. Een betaaltermijn van 30 dagen is daarmee eerder uitzondering geworden dan regel. Dit kan er echter voor zorgen dat de liquiditeit van mkb-ondernemingen onder druk komt te staan. Zij bevinden zich namelijk vaak in een kwetsbare en afhankelijke positie waardoor zij in de regel een langere betaaltermijn accepteren. Door het wettelijk vastleggen van de betaaltermijn op maximaal 30 dagen zal de liquiditeitspositie van de mkb‑er een positieve impuls krijgen.

Gevolgen
Het wetsvoorstel heeft slechts gevolgen voor de situatie dat een grote onderneming handelt als schuldenaar (afnemer) en een mkb-onderneming (kleine zelfstandigen inbegrepen) als schuldeiser (leverancier) van de grote onderneming.

Als dit wetsvoorstel in werking treedt, zal de aangepaste uiterste betaaltermijn van 30 dagen voor nieuwe overeenkomsten meteen na inwerkingtreding van de wet gelden. Voor bestaande overeenkomsten kan een overgangstermijn van één jaar van toepassing zijn, dat wil zeggen dat lopende overeenkomsten niet meteen hoeven te worden aangepast op het moment dat het wetsvoorstel in werking is getreden.

Inwerkingtreding van dit wetsvoorstel heeft voor grote ondernemingen dus tot gevolg dat zij hun bedrijfsprocessen dienen aan te passen om tijdig, binnen 30 dagen, tot betaling over te gaan. Het risico van niet tijdig betalen is  het direct verschuldigd zijn van wettelijke handelsrente en waarschijnlijk een mogelijke melding bij Autoriteit Consument en Markt.

Wil je weten of dit wetsvoorstel gevolgen heeft voor jouw organisatie of heb je vragen over de continuïteit van je onderneming? Mijn collega’s en ik staan voor je klaar.