Wijziging van de Leegstandwet per 1 juli 2013

Juridisch nieuws

Op 18 juni jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging van de Leegstandwet. De gewijzigde wet treedt reeds op 1 juli 2013 in werking. Als gevolg van de wijzigingen wordt het met name voor woningbezitters eenvoudiger om een te koop staande woning tijdelijk te verhuren.

In vogelvlucht, zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidig geldende Leegstandwet de volgende:

  • Bij een te koop staande woning mag een verhuurder voortaan zelf de huurprijs bepalen. In de huidige Leegstandwet is bepaald dat de gemeente nog een maximale huurprijs vaststelt in de vergunning die ze afgeeft, waarbij de prijs wordt bepaald door het puntensysteem voor huurwoningen. Een verhuurder van een te koop staande woning kan voortaan zelf een huurprijs kiezen, die bijvoorbeeld meer aansluit bij de rentelasten jegens de bank.
  • Gemeenten mogen voortaan geen eigen, extra eisen stellen aan de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen, anders dan de eisten die in de Leegstandwet staan.
  • De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor vijf jaar ineens verleend, in plaats van de huidige twee jaar.
  • Particuliere eigenaren mogen niet meer dan twee te koop staande koopwoningen tegelijk verhuren.
  • Eigenaren van woonruimte mogen meer dan één keer een vergunning voor tijdelijke verhuur van een woning aanvragen. Dit op voorwaarde dat er tussen beide aanvragen minimaal vijf jaar zit waarin de woning niet op basis van een Leegstandvergunning is verhuurd.
  • In plaats van de huidige vijf jaar, mogen sloop- en renovatiewoningen voortaan maximaal zeven jaar worden verhuurd. Dit omdat door de crisis herstructureringsprojecten soms flinke vertraging oplopen.
  • Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, mogen tien jaar als woonruimte worden verhuurd in plaats van de huidige vijf jaar.

Overigens blijft het vereiste van een vergunning van de gemeente voor tijdelijke verhuur bestaan. De toets vooraf door de gemeente is door de wetgever gehandhaafd, aangezien de normale huurbeschermingsregels niet gelden. Voorts is de wetgever van mening dat de toets vooraf door de gemeente ook voor de hypotheekbank de zekerheid zal geven dat de woning direct leeg kan worden verkocht, waardoor banken wellicht genegen zullen zijn om ondanks een huurbeding in de hypotheekakte, toch toestemming voor de tijdelijke verhuur te geven.

Let wel, het is noodzakelijk dat ook de huurovereenkomst die de verhuurder sluit voldoet aan de eisen die de Leegstandwet hieraan stelt. Alleen dan is sprake van een huurovereenkomst op basis van de Leegstandwet die aan de verhuurder de zekerheid biedt dat de tijdelijke huurovereenkomst eindigt als de termijn van de vergunning is verstreken.

Schroom derhalve niet om een huurovereenkomst die u wenst te sluiten op basis van de Leegstandwet op voorhand aan ons kantoor voor te leggen. Voorkomen dient immers te worden dat u als verhuurder door onjuist gebruik van de verleende vergunning alsnog geconfronteerd wordt met een huurder die zich op huurbescherming kan beroepen.

Bron: www.rijksoverheid.nl