Verplichte UBO-registratie voor ondernemers; voorkom hoge boete!

Juridisch nieuws

De 6 belangrijkste weetjes op een rij.

Zojuist heeft de Eerste Kamer de wet aangenomen die UBO-registratie verplicht. Deze wet zal waarschijnlijk op korte termijn in werking treden. Belangrijk voor u als ondernemer? Jazeker!

Hieronder de belangrijkste zaken op een rij.

  1. Wie is UBO?

Een UBO is een Ultimate Beneficial Owner, de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming. Dit is iedere natuurlijke persoon die meer dan 25% van het economisch belang in een onderneming heeft, bijvoorbeeld meer dan 25% van de aandelen of stemrechten in een BV of meer dan 25% belang in een vof of maatschap.

  1. Waarom een UBO-register?

Dat is verplicht voor alle EU lidstaten op grond van Europese regelgeving. De achterliggende gedachte is o.a. voorkoming van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, fraude en belastingontduiking.

  1. Wie heeft wel een UBO-registratieplicht en wie niet?

Wie wel? Onder andere (niet-beursgenoteerde) BV’s en NV’s, stichtingen, maatschappen, coöperaties en vof’s.

Wie niet? Onder andere eenmanszaken, beursgenoteerde vennootschappen, verenigingen van eigenaren en buitenlandse ondernemingen, ook met vestigingen in Nederland.

  1. Openbare informatie UBO: privacy?

Bepaalde informatie van de UBO’s, zoals naam, geboortejaar en de aard en omvang van het economisch belang, is openbaar. In het register kan niet op naam van een UBO worden gezocht, maar enkel op naam van ondernemingen. Andere gegevens zoals het burgerservicenummer en het woonadres zijn niet voor iedereen openbaar. Deze kunnen wel worden ingezien door de Financiële Inlichtingen Eenheid (de FIU) of bepaalde aangewezen autoriteiten.

  1. Wanneer, waar en hoe veel tijd is er om UBO’s te registreren?

Vanaf het inwerking treden van de wet hebben organisaties die op dat moment al zijn ingeschreven anderhalf jaar de tijd om hun UBO(‘s) kosteloos in te schrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

  1. Niet geregistreerd…en dan?

Overtreding kan leiden tot oplegging van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete die (in 2020) kan oplopen tot € 21.750,–.

Wilt u weten of uw organisatie haar UBO(‘s) moet inschrijven? Twijfelt u wie UBO van uw organisatie is? Neem voor deze en ander vragen contact op met Mignon of Laurens van Law&Pepper Advocaten.